29.3.2021 | Autolla
Kysymys: 

Pysäköinti, jossa maksullinen parkkipaikka sinisellä pohjalla 8 - 18 (8 - 16) ja merkki H19 (60 min) eli lupa pysäyttää kiekolla. Miten toimitaan sähköisen parkkeerauksen osalta? Kaikissa vuokra-autoissa ei ole parkkikiekkoa eikä itselläni ollut kynää eikä paperia mukana.

Vastaus: 

Jos luvallisen pysäköinnin ehdoista paikalla on ilmoitettu viestissä mainitsemillasi liikenteenohjauslaitteilla ja pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu liikennemerkillä H19, pysäköijän on ilmoitettava pysäköintinsä alkamisaika selkeästi havaittavalla tavalla. Tieliikennelain esitöissä alkamisajan ilmoittamisesta on kirjattu seuraavalla tavalla:

”Mikä tahansa selkeästi havaittava tapa ilmoittaa pysäköinnin alkamisaika olisi uuden lain mukaan mahdollinen. Alkamisaika voitaisiin ilmoittaa esimerkiksi voimassa olevan lain mukaisella pysäköintikiekolla tai digitaalisella pysäköintijärjestelmällä. Pysäköinnin alkamisaika voisi olla myös merkitty paperille kynällä. Riippumatta merkintätavasta alkamisajan tulisi olla merkitty selvästi ja sen tulisi olla helposti havaittavissa ajoneuvon ulkopuolelta. Pysäköinnin alkamisaika voitaisiin ilmoittaa sähköisellä etäluettavalla palvelulla tai järjestelmällä. Palvelun tai järjestelmän käyttö edellyttäisi, että kunnassa olisi vahvistettu kyseisen ilmoitustavan käyttökelpoisuus. Järjestelmä tai palvelu voisi olla esimerkiksi matkapuhelinsovellus. Kunta voisi ilmoittaa palvelun käyttömahdollisuudesta esimerkiksi kunnan internet-sivustolla.”

Pysäköijän on siis jollain edellä mainittuja tapoja käyttäen ilmoitettava pysäköinnin alkamisaika, jos ehdot sitä edellyttävät.