18.6.2021 | Autolla
Kysymys: 

Jos parkkipaikalta tulee risteykseen stop-merkin takaa, kumpi on määräävämpi - stop-merkki vai tieliikennelain §24, joka käskee väistämään muita tienkäyttäjiä pysäköintipaikalta poistuessa?

Vastaus: 

Vastaus kysymykseesi on kyllä. Eli jos poistut pysäköintialueelta B6-merkin (stop-merkki) takaa, noudatetaan liikennemerkkiin sisältyviä ajojärjestykseen liittyviä säännöksiä kuten muissakin risteyksissä. Tällä tavoin liikenteenohjauksen kannalta tilanteessa ei nojauduta tieliikennelain 24 §:n 3 mom. sääntöön, jonka mukaan ajoneuvolla on aina väistettävä muita tienkäyttäjiä tultaessa tielle kiinteistön pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta tiehen liittyvältä alueelta.