6.5.2021 | Autolla
Kysymys: 

Tien sivussa on pysäköintipaikka, jossa saa pysäköidä parkkikiekkoa käyttäen 15 minuutin ajan arkena klo 7-17 - muuten vapaasti. Voinko pysäköidä autoni tähän arkena klo 16.40 ja jättää auton siihen yöksi?

Eikö tällöin aseteta pysäköintikiekko klo 17.00 -asentoon, jonka jälkeen pysäköinnin aikarajoitus ei ole voimassa, vaikka todellisuudessa auto on pysäköitynä 20 min rajoituksen ollessa vielä voimassa? Voiko pysäköinninvalvoja halutessaan odottaa 15 min ja antaa sakot ennen klo 17.00?

Vastaus: 

Toimivaltuutemme ei ulotu tilanteisiin, jotka vaativat voimassa olevien lakien soveltamista tai niiden tulkintaa esimerkiksi mahdollisten seuraamusten näkökulmasta. Sitä hoitavat heille annetuin tai määrätyin valtuuksin eri viranomaiset tai muut toimijat hallinnollisten päätösten muodossa.

Asiaan liittyen tulee huomioida ainakin tieliikennelain 40 §:n sisältö: "Jos pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu liikennemerkillä H19, pysäköijän on ilmoitettava pysäköintinsä alkamisaika selkeästi havaittavalla tavalla. Pysäköinnin alkamisajaksi on merkittävä aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään, mutta alkamisajaksi saadaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi." Eli periaatteessa alkamisajaksi voidaan lain mukaan kyseisessä tilanteessa merkitä myös klo 17.00.

Käytännössä kuitenkin mainitut merkit ja lisäkilvet tarkoittavat, että lisäkilvellä osoitetun minuuttimäärän ylittävä pysäköinti on kielletty. Tilanteessa voi siis syntyä ristiriita alkamisajan merkitsemisen ja aikarajoitetun enimmäispysäköintiajan suhteen, jos on tullut paikalle klo 16.40 ja asettanut alkamisajaksi klo 17.00 ja käytännössä pysäköisi ajoneuvoa 20 minuutin ajan pysäköintikiellon voimassaoloaikana ylittäen tällöin sallitun enimmäisajan.

Siihen, sakotettaisiinko mahdollisesti paikalla pysäköinninvalvontaa suorittavan tahon toimesta, emme siis pysty ottamaan kantaa. Jos valvoja päättäisi antaa seuraamuksen, käsityksemme mukaan sitä ei voi antaa ainakaan väärästä alkamisajan ilmoittamisesta, vaikka kiekkoon tai muuhun tapaan ilmoittaa alkamisaika on merkitty klo 17.00.

Mutta enimmäisajan (15 min) ylittämisestä voidaan seuraamus antaa lain tulkinnalla, jos valvoja on seurannut paikan päällä, että enimmäisaika on ylitetty. Jos taas pysäköinnin alkamisajaksi on merkinnyt 16.40 (esim. digitaaliset "parkkikiekot") niin tällöin sallittu aika päättyy klo 16.55. Jos valvoja sattuu paikan päälle klo 16.56-17.00 välillä, on valvojalla oikeus seuraamus kirjoittaa.

Jos pysäköinti tapahtuu voimassaoloajan ulkopuolella, on se sallittua.