19.10.2020 | Autolla
Kysymys: 

Kysymys koskien auton pysäköintiä kadun varteen. Jos paikka on sellainen, jossa pysäköintiä ei ole liikennemerkein kielletty, eikä se ole muutoinkaan ole turvallisuuden kannalta ongelmallinen - siis aivan normaali kadun varsi - niin saako ajoneuvon pysäköidä lähemmäs kuin 5 metriä risteystä, joka siis on auton peräosan takana?
Autosta eteenpäin pitää tietysti jäädä väliä vähintään 5 metriä seuraavaan risteykseen (tai sen ajateltuun jatkoon), mutta miten on asia taakse jääneen risteyksen osalta?

Vastaus: 

Ei saa. Voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) 37 § kertoo pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevista kielloista seuraavaa:
”Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä:

2) risteyksessä eikä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla;”
Kyseinen säädös ei ota kantaa siihen, mihin suuntaan risteyksestä pysäköinti tapahtuu. Risteykseen tai lähelle risteysaluetta pysäköidyt ajoneuvot ovat ongelmallisia sekä risteyksessä ajamisen että näkemien kannalta risteyksen suunnasta riippumatta.