26.4.2016 | Autoliikenne
Kysymys: 

Pitääkö nuolivalossa käyttää vilkkua?

Vastaus: 

Suuntamerkin eli kansankielessä "vilkun" käytöstä liikenteessä määritellään tieliikennelain 35 §:ssä. Sen mukaan ajoneuvon kuljettajan, joka aikoo kääntyä risteyksessä, on muiden varoittamiseksi annettava merkki suunnanosoittimella. Lisäksi merkki on annettava hyvissä ajoin ennen aiottua toimenpidettä ja sen on oltava hyvin näkyvä ja ymmärrettävä.

Lain kohta ei ota kantaa siihen, millainen risteys on missä käännytään tai mitä liikenteen ohjauslaitteita tilanteessa on käytetty. Täten myös nuolivaloristeyksessä käännyttäessä on suuntamerkki annettava.

Kysymystä tehdessäsi olet saattanut pohtia asiaa siltä kannalta, tarvitseeko "vilkkua" käyttää siksi, koska nuolivalon turvin käännyttäessä ajoneuvon kuljettajalla ei pitäisi olla väistettäviä tienkäyttäjiä omassa kulkusuunnassaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että suuntamerkki on aina viesti muille tienkäyttäjille ajoneuvon kuljettajan aikomuksia. Näistä aikomuksista ei oikein muutoin pysty viestittämään kuin käyttämällä suuntamerkkiä hyvissä ajoin näkyvällä tavalla jo ennen varsinaista toimenpidettä.

Aikomuksista "kertominen" suuntamerkillä lisää turvallisuuden lisäksi liikenteen sujuvuutta koska liikenteen "lukemisesta" tulee ennakoivampaa. Nuolivalon turvin käännyttäessä vasemmalle, suuntamerkin käytöstä on hyötyä esim. vastakkaisesta ajosuunnasta itse vasemmalle kääntyville, jotka eivät voi havaita vastakkaisen ajosuunnan valo-opastuksen muotoja ja voisivat muutoin olla epävarmoja oman kääntymisensä suhteen olettaen vastakkaisesta suunnasta tulevan ilman vilkkua jatkavan suoraan.