26.10.2018 | Autoliikenne
Kysymys: 

Alle 15 vuotias lapset itse vastaavat turvavyötä käytöstä linja autossa? Mikä on laki alle 15 vuotias lapselle linja autossa?

 

Vastaus: 

Tieliikennelain 88 c pykälän mukaan lapsen mukana matkustava holhooja tai huoltaja on vastuussa siitä, että alle 15-vuotiasta lasta kuljetetaan asianmukaista turvalaitetta käyttäen. Ellei holhooja tai huoltaja ole lapsen mukana, 88 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon kuljettajan on, M3-luokan linja-auton kuljettajaa lukuun ottamatta, huolehdittava siitä, että alle 15-vuotias lapsi matkustaa asianmukaista turvalaitetta käyttäen. M3-luokan linja-auton luokittelumassa on yli 5 tonnia.

Eli kun alle 15-vuotias matkustaa linja-autossa ilman vanhempiaan tai muita holhoojia/huoltajia, ei kuljettaja vastaa hänen turvavyön käytöstä matkan aikana. Tämä koskee vain niin sanottua isoa linja-autoa, jonka paino on yli 5 tonnia. Turvavöiden käyttövelvollisuudesta täytyy kuitenkin matkustajien saada tieto vähintään yhdellä seuraavista tavoista:

1) kuljettajalta;

2) rahastajalta, matkaoppaalta tai ryhmänjohtajaksi nimetyltä henkilöltä;

3) audiovisuaalisin keinoin; tai

4) jokaiselta istuinpaikalta selvästi näkyvällä yhteisön mallin mukaisella kuvamerkillä.