12.2.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Millaiset väistämissäännöt ovat pihakadulla?

Vastaus: 

Pihakatu on jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti tarkoitettu, liikennemerkein sellaiseksi kaduksi osoitettu tie ja siellä noudatetaan pihakadulle erikseen määriteltyjä säännöksiä jotka löytyvät tieliikennelain 33 §:stä.

Pihakadun ja kadun risteyksessä noudatetaan väistämissääntöä, joka löytyy tieliikennelain 14 §:n 3 momentista: Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai moottorikelkkailureitiltä.