19.5.2016 | Autoliikenne
Kysymys: 

Mikä on väistämisvelvollisuus isojen markettien parkkialueilla ?

Vastaus: 

Esittämäsi kysymys on siinä mielessä haasteellinen että täysin yksiselitteistä vastausta on ilmeisen mahdoton antaa. Jotkut voivat pitää aihetta jopa kiistanalaisena mutta muutamia selkeitä näkökulmia asiassa voidaan tuoda esiin.

Ensinnäkin pysäköintialueet ovat tilastojen valossa vaarallisia paikkoja ainakin autoille. Liikennevakuutuksista korvattavista vahingoista lähes joka toinen maksetaan pysäköintialueella sattuneista vahingoista. Jotkut pysäköintipaikat voivat olla vaikeaselkoisiakin ja ihmetystä saattaa herättää miten tulisi ajaa ja ketä mahdollisesti väistää. Liikennemerkit antavat ohjeita mahdolliseen ajojärjestykseen myös pysäköintipaikoilla, mutta kovin usein ko. alueilta ei väistämismerkkejä löydy.

Muutama selkeä perussääntö on kuitenkin voimassa: Kuljettajan on aina väistettävä muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle pysäköintipaikalta. Lisäksi pysäköintiruudusta lähtevä väistää kaikkia muita eli ruudusta lähtijällä on väistämisvelvollisuus. Sen sijaan kysymys, jossa tarkastellaan pysäköintialueen sisällä eri väylien eriarvoisuutta, on kovin haasteellinen eikä siihen voi antaa yleispätevää ja yksiselitteistä vastaus.

Asiasta on varmaankin olemassa sekä tuomioistuimen että liikennevahinkolautakunnan päätöksiä tai lausuntoja, joita voidaan joidenkin mielestä tulkita ristiriitaisina. Hyvä perussääntö käytännön ohjeeksi on sellainen, jossa autoilijan kannattaa olla valmiina väistämään pysäköintipaikoilla oikealta samanaikaisesti lähestyvää ajoneuvoa ellei erikseen väistämismerkein ole muutoin liikennettä ohjattu. Ei kannata tehdä tulkintoja esim. ns. "kokoojaväylistä, korokkeiden vaikutuksista ajojärjestykseen tai Pysäköintipaikan merkin sijoittelusta- alueella".

Annetuissa päätöksissä keskeisin seikka mahdollisissa riita- tai syyllisyyskysymystilanteissa tai niiden tarkasteluissa on ollut se näkökulma, onko ajoneuvojen käyttämien väylien eriarvoisuus ilmeinen. Ellei ole, niin yleensä näissä tilanteissa olisi pitänyt väistää samanaikaisesti oikealta lähestyvää ajoneuvoa väistämisvelvollisuuden perussäännön mukaisesti.

Mutta kuten edellä todettua, esittämääsi kysymykseen vastaaminen yksiselitteisesti on varmaankin mahdotonta.