7.1.2020 | Autoliikenne
Kysymys: 

Väistämisvelvollisuus kapealla tiellä. Tie on kapea soratie, mutta periaatteessa tarpeeksi leveä kahdelle autolle, koska siinä ei ole ohituskohtia. Tietä käyttävät henkilöautojen lisäksi tukkirekat ja linja-autot. Tietä aurataan huononlaisesti.

Kysymys: Pitääkö henkilöauton aina väistää raskasta liikennettä (isompaa autoa) pehmeään (auraamattomaan penkkaan)? Onko raskaalla liikenteellä väistämisvelvoitetta? Käytännössä rekat ja bussit ajavat keskellä tietä ja henkilöautot yrittävät pysähtyä tai ajaa hiljaa tien laitaan.

Tästä voi seurata, että henkilöauto ei pääse enää syvässä lumessa tai pehmeästä penkasta liikkeelle. Onko raskaan liikenteen ajajalla velvollisuus tarkistaa, että kohtaamisen toinen osapuoli pääsee jatkamaan matkaa?

Vastaus: 

Väistämisestä kohdattaessa on tieliikennelaissa säädetty melko niukasti.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P16

Lähinnä kysymykseesi liittyy 16 §:n toinen momentti:

Kohdattaessa on ajoneuvojen välille jätettävä riittävästi tilaa. Jos ajoradalla on este, on sen ajoneuvon kuljettajan, jonka puoleisella ajoradan osalla este on, tarvittaessa pysäytettävä ajoneuvonsa antaakseen vastaan tulevan sivuuttaa paikan.

Tilanteessa, jota kuvasit, eli kapea tie ja vielä kapeampi auraus, tarkoittaa sitä, että "este" on molemmilla vastaantulijoilla, ja siten myös väistämisvelvollisuus on yhteinen. Siihen ei lain mukaan vaikuta ajoneuvon koko eikä ajoneuvoluokka. Yleiset huolellisuus- ja varovaisuusvelvollisuudet (esim. tieliikennelain 3 §) koskevat yhtälailla kaikkia.

Käytännössä väistäminen perustuu siten "hyviin käytäntöihin" ja yleiseen huomaavaisuuteen liikenteessä. Yleensä se väistää, jolle se onnistuu paremmin. Yleensä, esimerkiksi peruuttaminen, on helpompaa henkilöautolle kuin perävaunua vetävälle ajoneuvolle.

"Onko raskaan liikenteen ajajalla velvollisuus tarkistaa, että kohtaamisen toinen osapuoli pääsee jatkamaan matkaa?"

Ei tästä lainsäädännössä varsinaisesti suoraan säädetty ole - lähinnä voi tulla kyseeseen "yleinen auttamisvelvollisuus", josta on vielä nykyisessä tieliikennelaissa omat pykälänsä (57 ja 58 §) - tosin uudessa 1.6.2020 voimaan tulevassa tieliikennelaissa näitä ei enää ole, sillä "yleinen toiminta- ja auttamisvelvollisuus" on pelastuslaissa säädetty:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/201/20110379#L2P3