26.6.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Ajan ison päätien vieressä menevää pienempää tietä, tien oikealla puolella on myymälä ja sen parkkipaikka. Parkkipaikalle vie noin 20m pitkä tie, josta tulossa auto. Kärkikolmiota ei tällä myymälän tiellä ole, onko väistämisvelvoite minulla vai parkkipaikan pikkutieltä tulevalla?

Vastaus: 

On haastavaa ottaa suoraa kannanottoa väistämisasiaan kuvaamassasi tilanteeseen pelkästään viestisi perusteella, mutta yleisellä tasolla tarkastelisin asiaa seuraavasti.

Jos käyttämäsi tie on yleinen tie ja tilanteessa ei risteyksessä ole käytetty väistämisvelvollisuuteen liittyviä liikennemerkkejä, hyvin todennäköisesti tilanne tulkittaisiin tieliikennelain 14 § 3 momentin mukaan. Sen mukaan kuljettajan on aina väistettävä muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai moottorikelkkailureitiltä. Jos liittyvä tie siis tulkitaan pysäköintipaikalta tulemiseksi, on väistämisvelvollisuus sieltä saapuvilla.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen on Tieliikenteen käsikirjassa 2018 käsitellyt oikealta tulevan väistämissääntöä tilanteessa, jossa ilman väistämismerkkiä oleva tienristeys on luonteeltaan polku, tilustie tai muu vastaava vähäinen ajotie, joka palvelee vain määrättyä kiinteistöä, on myös silloin väistämisvelvollisuus vähäiseltä tieltä saapuvalla ilman väistämisvelvollisuutta kertovaa liikennemerkkiäkin.