21.6.2018 | Autoliikenne
Kysymys: 

Sisältyykö Taajamamerkkiin muuta liikennesääntöä, kuin 50 km nopeusrajoitus, esim. ohituskielto tmv? Olen toivonut kunnalta ohituskieltomaalauksia taajama-alueella oleviin risteyksiin, mutta niitä ei kuulemma tarvita, huolimatta siitä, että alueilla ohitellaan paljon. Kuljettaja ei myöskään välttämättä tiedä lähestyvästä risteyksestä, mutta keltaiset viivat antavat siitä infoa.

Vastaus: 

Ohittaminen (vastaantulijan kaistaa käyttäen) on kielletty risteyksissä niin taajamissa kuin taajamien ulkopuolellakin. Tästä on säädetty tieliikennelain 18 §:ssä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P18

Kaikkiaan tieliikennelaissa on useita kohtia, jotka koskevat vain taajamaa tai taajaman ulkopuolista aluetta, ja ovat siten "sidottuja" taajamamerkkiin. Tällaisia ovat esimerkiksi: 10 §:n ajoneuvojen välistä etäisyyttä koskeva säädös tai 34 §:n äänimerkin antamista koskeva säädös.  Myös edellä mainittuun 18 §:ssä olevaan risteysalueen ohituskieltoon liittyy taajamamerkki siten, että taajaman ulkopuolella ohituskielto koskee vain liikennemerkistä ilmenevää risteystä.

Taajamamerkkiin liitetystä nopeusrajoituksesta on säädetty liikenneministeriön päätöksessä yleisistä nopeusrajoituksista https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1988/19880263

Pituussuuntaisten tiemerkintöjen (keskiviiva ja sulkuviiva) merkitsemisestä on tarkemmin Liikenneviraston suunnitteluohjeessa sivuilla 12-20. https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2015-25_tiemerkintojen_suunnittelu_web.pdf