23.4.2020 | Autoliikenne
Kysymys: 

Ajan tietä, jossa on 80 km/h nopeusrajoitus ja vastaan tulee taajamamerkki.  Pian taajamamerkin jälkeen (alle 100 metriä) tulee 60 km/h nopeusrajoitusmerkki. Tuleeko minun hidastaa vauhtini 50 km/h taajamamerkin
kohdalla ja kiihdyttää kuuteenkymppiin 60km/h merkin kohdalla? Vai saanko ajaa kuuttakymppiä taajamamerkin kohdalla hidastamatta viiteenkymppiin taajamamerkin kohdalla?

Vastaus: 

Taajamassa ajoneuvojen suurin sallittu nopeus on 50 km/h, ellei liikennemerkein ole osoitettu noudatettavaksi muuta nopeusrajoitusta. Liikenneministeriön päätöksessä 21 §:ssä liikenteen ohjauslaitteista sekä liikenteen ohjaukseen liittyvissä yleisohjeissa liikennemerkkien käytöstä todetaan, että tienpitäjän poiketessaan taajaman alkamiskohdassa taajaman yleisestä nopeusrajoituksesta, tulee nopeusrajoitusta osoittava liikennemerkki olla 20 - 60 metrin etäisyydelle merkin 571 jälkeen siten, että molemmat merkit ovat samanaikaisesti havaittavissa.