30.1.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Viime kysymyksestäni onkin jo aika kauan aikaa. Se koski sitä, milloin käännyttäessä risteyksessä pitää alkaa käyttämään vilkkua autolla ajettaessa. Lisäksi kysyin eräästä samaan asiaan liittyvästä erikoistilanteesta. Sainkin kysymyksiini riittävät vastaukset, mutta samaan asiaan liittyen jäi vaivaamaan vielä muutama muukin kysymys.

Lisäkysymykseni asiaan ovat seuraavat:

Milloin ryhmittyessä kun vaihtaa kaistaa täytyy alkaa käyttämään vilkkua ja kuinka kauan vilkkua täytyy kaistan vaihdon yhteydessä käyttää?
Kuinka kauan vilkun täytyy antaa olla päällä kun kääntyy risteyksessä?

 

Vastaus: 

Kaistanvaihtotilanteessa tulee käyttää suuntamerkkiä hyvissä ajoin ennen aiottua toimenpidettä, jotta muut tienkäyttäjät voivat ylipäätään havaita aikeesi, varoa toimenpidettä tai mahdollisesti antaa tilaa aikeellesi. Suuntamerkkiä kannattaa käyttää koko kaistanvaihtotoimenpiteen ajan.  Myös kääntyessä risteyksessä suuntamerkki tulee antaa hyvissä ajoin mutta ei kuitenkaan niin aikaisin tai sellaisella tavalla, että se voisi aiheuttaa väärinkäsityksiä.

Suuntamerkin käytössä on hyvä pitää mielessä, ettei sen käyttö vapauta kuljettajaa velvollisuudesta varmistua siitä, ettei aiottu toimenpide aiheuta vaaraa tai tarpeetonta estettä muulle liikenteelle.