13.9.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Jalankulkijan on ilmeisesti suojatietä ylittäessään otettava huomioon lähestyvän ajoneuvon nopeus ja etäisyys? Mutta miten tämä pätee siihen, jos joku lähestyy suojatietä selvää ylinopeutta vaikkapa 40 km/h -alueella, ilman aikomustakaan noudattaa väistämisvelvollisuutta?

Vastaus: 

Kuvaamaasi tilanteeseen liittyvät ainakin tieliikennelain pykälät 32, 44 ja 3.

Pykälä 32  1. mom. kuuluu seuraavalla tavalla:

Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.

Vastaavasti pykälä 44 2. mom. on seuraava:

Suojatielle tai muuten ajoradalle astuvan jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät. Näiden lisäksi on kuvaamassasi tapauksessa tarkasteltava pykälää 3: Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Liikenneturvalla ei ole toimivaltaa tulkita liikennesääntöjä ja niihin liittyvän toiminnan oikeellisuutta tai rikkomuksiin syyllistymistä. Sitä tehtävää hoitavat liikennevalvonnassa poliisi tai jälkikäteen oikeus puntaroi tarvittaessa tapauskohtaisesti tilanteet.

Yleisellä tasolla asiaa voi tarkastella siitä näkökulmasta, että tieliikennelain 3 §:ään katsotaan kuitenkin sisältyvän liikennesääntöjen noudattamisen lisäksi myös ns. ”ennakoitavuuden vaatimus” tai ns. ”tietynlainen luottamusperiaate”. Toisin sanoen sääntöjä noudattavan tienkäyttäjien täytyy yleensä saada luottaa siihen, että myös muut tienkäyttäjät noudattavat liikennesääntöjä.