2.5.2016 | Autoliikenne
Kysymys: 

Jos kadun reunassa on levennys ja pysäköintiruutu alle 5 m. suojatiestä, täytyykö aina pysähtyä ennen kuin ohittaa pysäköidyn auton. Tämä sääntö on luonnollisesti voimassa jos auto on ajoradalla ja sen ohittaa alle 5 m suojatiestä.

Vastaus: 

Koska lyhyestä kuvauksesta ei käy selville välttämättä kaikki vallitsevat tilanteen yksityiskohdat tai erityispiirteet tai kuvatun tapahtuman voi ymmärtää eri tavoin, vastausta on syytä käsitellä yleisellä tasolla.

Voisi olettaa, että tienpitäjä on pysäköintiruudun näin suunnitellessaan ja toteuttaessaan lähtenyt ajatuksesta, että ajoneuvon pysäköinti ko. ruutuun, kunhan ajoneuvo on kokonaan sille varatussa ruudussa, on laillista. Samoin voisi ajatella, että tienpitäjä merkitsemällä ruudun  tällä tavoin, lähtee siitä ettei tilanteessa synny viereistä kaistaa ajavien kannalta näkemäestettä suojatielle.

Jos kuitenkin pysäköity ajoneuvo peittää näkyvyyden suojateille, on kuljettavan pysähdyttävä metrimäärästä riippumatta tilanteessa ja varmistuttava ettei suojatielle ole tulossa jalankulkijoita ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa. Lisäksi tietysti on muistettava että tienkäyttäjien on noudatettava muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.