13.12.2018 | Autoliikenne
Kysymys: 

Katkaiseeko tien vastakkaisella puolella oleva risteys liikennemerkin 521 (pysäköintipaikka) vaikutusalueen vai katkeaako vaikutus vain merkin kanssa samalla puolella oleviin risteyksiin tai liikennemerkkeihin?

 

Vastaus: 

Pysäköintipaikka merkitään tieliikenneasetuksen mukaisesti liikennemerkillä nro 521. Merkillä osoitetaan ajoradan ulkopuolella olevaa tai ajoradasta tiemerkinnöin erotettua aluetta, joka on varattu ajoneuvojen pysäköintiin. Lisäksi merkin yhteydessä voidaan käyttää ajoneuvojen sijoituksesta pysäköintipaikalla kertovaa liikennemerkkiä.

Ajoradan ulkopuolella olevan pysäköintipaikan vaikutusalue on kyseinen alue. Tiemerkinnöin osoitettu pysäköintipaikan vaikutusalue on merkintöjen mukainen alue. Pysäköintipaikka merkin vaikutusaluetta ei siis tarvitse tarkastella muutoin.

Pysäyttäminen ja Pysäköinti kielletty-liikennemerkkien vaikutusalue on tieliikenneasetuksessa määritelty seuraavalla tavalla: Merkki on voimassa tien sillä puolen jolle se on asetettu seuraavan yleisen tien tai kadun risteykseen, merkkiin 371–376, 381 tai 382 taikka merkillä 520 tai 521 osoitettuun pysäköintipaikkaan asti, jollei lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä.