3.8.2016 | Autoliikenne
Kysymys: 

Oli sitten aluepysäköinnin kieltävä tai joku muu liikennemerkki niin eikö seuraavassa risteyksessä risteävän tien kolmiomrkki/väistämisvelvollisuusmerkki katkaise tuon aluepysäköintimerkin vaikutuksen--tarvitaan uusi merkki, jotta aluepysäköintikielto jatkuisi?

Vastaus: 

Pysäköintikieltoalue-liikennemerkin nro 373 vaikutus ulottuu siihen saakka kunnes pysäköintikielto päätetään merkillä nro 374. Eli noiden merkkien rajoittamalla alueella pysäköinti on kielletty. Poikkeuksena on ainoastaan se että noiden merkkien rajaaman alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä.

Jos pysäköintikiellon merkitsemiseen on käytetty liikennemerkkiä nro 372, joka ei ole alueellinen kieltomerkki, niin tällöin pääsääntöisesti ko. merkin vaikutus on voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun risteykseen. Toki siinäkään tilanteessa ei ole merkitystä sillä onko risteävä tie merkitty väistämisvelvolliseksi tai ei.