1.4.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Mikä on peruste sille, että auton pysäköinti on kielletty 5 metrin etäisyydellä suojatiestä? Entä jos katuun ei ole maalattu suojatietä, niin lasketaanko etäisyys merkistä? Onko tässä jotain tulkintaa?

Vastaus: 

Auton pysäyttäminen ja pysäköinti on tieliikennelain 27§ mukaan kielletty viiden metrin matkalla ennen suojatietä. Syynä tähän on se, että muutoin suojatien eteen pysäköity ajoneuvo estää suojatietä lähestyvää autoilijaa näkemästä suojatielle pyrkimässä olevia jalankulkijoita. Ja tietysti päinvastoin myös suojatielle astumassa olevalle jalankulkijalla on parempi esteetön näkyvyys arvioida ja nähdä suojatietä lähestyviä ajoneuvoja.

Jollei tiemerkinnöin ole muuta osoitettu, osoittaa suojatien merkin paikka ajosuunnassa suojatien etureunan.