7.2.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Onko määräyksiä risteys merkin vaikutusalueella pysäköinnistä?

Vastaus: 

Tieliikennelain mukaan pysäköinti on kielletty risteyksessä ja viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatketta ajoradalla. Lisäksi pysäköinnissä tulee tilanteessa ottaa huomioon, ettei ajoneuvoa saa pysäyttää tai pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.

Lisäksi pysäköinti on kielletty missä ajorata ennen risteystä on sulkuviivoin tai ryhmitysmerkein jaettu eri ajokaistoihin, eikä niin lähelle tällaista sulkuviivaa tai merkkiä, että ajo asianomaiselle ajokaistalle vaikeutuu.