31.10.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Koskeeko pysäköintikieltoalueen merkki ainoastaan alueella olevia ajoratoja vai ihan kaikkia alueita joihin vain autolla pääsee? Esimerkiksi alueella selvästi ajoradasta/kadusta oleva asfaltoitu alue, koskeeko merkki sellaista?

Vastaus: 

Ymmärrettävistä syistä ilman paikka- ja kuvatietoa on mahdoton antaa varmuudella paikkansa pitävää vastausta mutta yleisellä tasolla asiaa voi tarkastella seuraavasti:

Tieliikenneasetuksessa määritellyt liikennemerkit, joihin myös pysäköintikieltoalue-liikennemerkki nro 373 kuuluu, koskettavat liikennettä tieliikennelain 2 §:ssä tarkoitetulla tiellä. Tieliikennelainsäädännössä tiellä tarkoitetaan yleisnimityksenä yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta. Eli tien tai tiealueen määritelmä ja tien rajat eivät ole välttämättä yksiselitteisiesti tulkittavissa tai edes määriteltävissä. Ja ajorata yksinään on ainoastaan tien osa, ei koko tiealue.

Tapauksessasi pysäköintikieltoalueella joka kuuluu tai määritellään tiealueeksi, on pysäköinti kielletty sen päättymistä rajoittamaan merkkiin saakka ellei pysäköinnin mahdollisuudesta ole määrätty mulla liikennemerkillä. Pelkästä kuvauksestasi ei voi olla varma millaisesta alueesta on kysymys, mutta jos se kuuluu tiealueeksi-luokittelun piiriin, on se kielletty ellei muulla liikennemerkillä muuta määritellä.