20.9.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Tieliikennelaki sanoo että "samaa tai viereistä ajokaistaa ajavan pysäkkiä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on vähennettävä nopeutta ja tarvittaessa pysäytettävä, jotta linja-auto voi esteettä lähteä pysäkiltä".

Koskeeko laki silloin levennetyltä pysäkiltä lähtevän linja-auton vasemmalla puolella olevaa kaistaa, ja vielä sen vasemmalla puolella olevaa seuraavaa kaistaa?

Vastaus: 

Tieliikennelain 22§ määrittelee asian seuraavalla tavalla:

Jos pysäkillä olevan linja-auton kuljettaja tiellä, jolla suurin sallittu nopeus on enintään 60 km/h, osoittaa suuntamerkillä aikovansa lähteä liikkeelle, samaa tai viereistä ajokaistaa pysäkkiä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on vähennettävä nopeutta ja tarvittaessa pysäytettävä, jotta linja-auto voi esteettä lähteä pysäkiltä. Huolimatta 1 momentin säännöksestä linja-auton kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta vaaran välttämiseksi ja annettava suuntamerkki siten kuin tieliikennelain 35 §:ssä säädetään.

Jos linja-auto lähtee pysäkkilevennyksestä koskee väistämisvelvollisuus kuvauksesi mukaan ”linja-auton vasemmalla puolella olevaa kaistaa”, ei enää sen vasemmalla puolella olevaa. Jos pysäkkilevennystä ei ole vaan linja-auto lähtee kaistan reunassa olevalta pysäkiltä, koskee väistäminen samaa ja viereistä ajokaistaa.