24.8.2016 | Autoliikenne
Kysymys: 

Kääntyvä autoilija väistää ajoradan ylittävää pyöräilijää, jos pyörätie jatkuun ajoradan toisella puolella. Entä tilanteessa, jossa autoilija ja kevyen liikenteen väylää ajava pyöräilijä ajavat  samansuuntaisesti, tulevat t-risteykseen, jossa pyöräilijä jatkaa suojatietä pitkin risteävän ajoradan (siis se "t:n yläviiva") ylitettyään  toisella puolella taas ajoradan suuntaisesti kulkevaa pyörätietä pitkin ja autoilija on kääntymässä ihan samansuuntaisesti vasemmalle, mutta tietenkin ajoradalla? Pyörätie kulkee siis risteyksen toisellakin puolella, ei kuitenkaan samansuuntaisena kuin se pyörätie, jota pyöräilijä risteykseen ajoi, koska kyseessä on t-risteys. Ko. risteyksessä on vilkkaana liikenneaikana liikennevalot, jolloin kevyenliikenteen väylää tulevalla on jalankulkijavihreä yhtä
aikaa kuin risteykseen tulevalla, kääntyvällä autoilijallakin (autoilijalla ei ns. nuolivihreää). Jalankulkijaa pitää tässä tietenkin autoilijan väistää, mutta koskeeko sama sääntöjen mukaan pyöräilijääkin?

Vastaus: 

En ole varma olenko ymmärtänyt kuvauksesi liikennetilanteesta oikein mutta jos kuvaamassasi tilanteessa ajoneuvo on kääntymässä vasemmalle ajoradalle, jota samanaikaisesti on ylittämässä pyöräilijä, on autoilija väistämisvelvollinen tieliikennelain 14§ 2 momentin säännöksen nojalla. Sen mukaan risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää pyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Sääntö ei ota kantaa siihen, onko pyöräilijällä käytössä suojatietä tai ei.

Liikennevalon ollessa toiminnassa väistäminen määräytyy valo-ohjauksen mukaan. Jos kyseessä on ns. ”ympyrävalovihreä”,  yleensä saman aikaisesti risteävällä tiellä palaa myös vihreä kevyen liikenteen ylitystä ohjaamassa. Tällöin astuu voimaan em. väistämisen perussäännös, jonka mukaan autoilijan on väistettävä risteävää tietä ylittävää pyöräilijää.