27.4.2020 | Autoliikenne
Kysymys: 

Jos minulla on B-kortti ja auto, jonka yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa 3500kg ja siihen saa kytkeä perävaunun jonka perävaunumassa jarruin on 1400kg, niin saanko vetää kärryä, jonka rekisteriotteessa sen maksimimassaksi on merkitty 1800kg, jos sen massa ei
ylitä 1400kg ja kokonaismassa ei ylitä 3500kg?

Vastaus: 

Huomioitavaa asiassasi on se, että ajokorttivaatimukset perustuvat ilmoitettuihin teoreettisiin/laskennallisiin kokonaismassoihin ja sallittu hinattava massa koskee aina hinattavan ajoneuvon todellista ajon aikaista massaa suhteessa hinaavan ajoneuvon määriteltyihin kytkentämassoihin.

B-luokan ajokortilla saa kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää, jossa perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ei saa ylittää 3500 kg. Viestistäsi ei käy ilmi käyttämäsi vetoauton kokonaismassa, joka määrittelee yhdessä perävaunun kanssa yhdistelmän suurimman sallitun kokonaismassan. Esimerkissäsi kokonaismassaltaan 1800 kg perävaunun vetäminen onnistuu B-kortilla mikäli vetoauton kanssa yhteenlaskettu kokonaismassa ei ylitä 3500 kg.

Todellinen ajon aikainen hinattava massa ei saa ylittää vetoauton rekisteriotteen kytkentämassoiksi määriteltyjä enimmäismassoja. Jos kytkentämääräykset sallivat 1400 kg kokonaismassan ja todellinen punnittava kokonaismassa ei tuota rajaa ylitä, on yhdistelmän vetäminen laillista kunhan otetaan huomioon yllä kirjoitetut vaatimukset yhdistelmän teoreettisen kokonaismassan suhteen liittyen ajokorttivaatimukseen.