25.2.2020 | Autoliikenne
Kysymys: 

Saako peräkärryn pysäköidä yön ajaksi (omaan ruutuun / autoon kytkettynä) 24 h pysäköintialueelle pääkaupunkiseudulla?

Vastaus: 

Perävaunu on ajoneuvo siinä missä muutkin ajoneuvot, joten pysäköintisäännöt koskevat myös perävaunua.

Pysäköintiin liittyvät liikennesäännöt löytyvät tieliikennelain 26 - 28 §:stä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P26

Lähinnä nostaisin esiin 28 § 1 mom 6 kohdan:

Pysäköinti on kielletty: ...

6) merkityn pysäköintipaikan vieressä tahi merkityllä pysäköintipaikalla siten, että ajoneuvo osittainkin jää kullekin ajoneuvolle merkityn paikan ulkopuolelle.

Näin ollen kytkettynä auto + perävaunu tuota kohtaa lienee vaikea täyttää siten, että se kelpaisi pysäköinninvalvojalle. 24 h rajoitus koskee siten yhtälailla autoa kuin perävaunuakin.

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Siitä pysäköintiä koskevat säännöt löytyvät vastaavasti 36-38 pykälistä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180729#Pidp447113840