29.3.2016 | Autoliikenne
Kysymys: 

Saako auton ja peräkärryn pysäköidä lyhyen asioinnin ajaksi niin että vain auto on pysäköintiruudussa? Ruutuja on siis vain yhdessä rivissä ja peräkärry jää kulkuväylälle. Sitten läheisestä ruudusta lähtevä peruuttaa autonsa peräkärryyn kun ei näe/huomaa peilistä matalaa peräkärryä...peruuttajan syykö ja korvausvelvollisuus?

Vastaus: 

Vastaamme meille esitettyihin kysymyksiin ja annamme ohjeita yleisellä tasolla. Valitettavasti emme voi ottaa kantaa esimerkiksi syyllisyys- tai korvausnäkökulmasta.

Tieliikennelain määritelmissä pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa. Pysäyttäminen on vastaavasti lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista tahi ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten. Kysymyksessäsi esittämä "lyhyt asiointi" tulkittaneen tämän mukaan pysäköinniksi.

Pysäyttämisestä ja pysäköinnistä on tieliikennelaissa useita eri tarkentavia lainkohtia. Esim. 27 § kertoo, ettei ajoneuvoa saa pysäyttää tai pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten että siitä aiheutuu vaaraa tai liikenne tarpeettomasti häiriytyy tai estyy.

Lisäksi tieliikennelain 28 § luettelee erityisiä pysäköintikieltoja. Tämän pykälän kohdassa 6 kerrotaan pysäköinnin olevan kielletty merkityllä pysäköintipaikalla siten, että ajoneuvo osittainkin jää kullekin ajoneuvolla merkityn paikan ulkopuolelle.