15.2.2016 | Autoliikenne
Kysymys: 

Kadulla on P-merkki ja lisäkilpenä pysäköintitapa (merkki no. 845 Liikenneviraston sivuilta).
Saako parkkiruutuun pysäköidä auton vastoin ajosuuntaa eli oikealle keula "väärään suuntaan"?

Vastaus: 

Tieliikennelaki 26 § Pysäyttäminen ja pysäköinti Ajoneuvon saa tiellä pysäyttää tai pysäköidä vain oikealle puolelle. Yksisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös vasemmalle puolelle tietä sallittu. Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman kauas ajoradan keskeltä.

Tieliikennelaki 9 § Ajoneuvon paikka ajoradalla Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Tämä säännös ei koske ajoa yksisuuntaisella ajoradalla.

Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista 7 § Liikennemerkki sijoitetaan yleensä kohtisuoraan sitä liikennesuuntaa vastaan, jonka nähtäväksi se on tarkoitettu. Liikennemerkki ei kuitenkaan saa näkyä muuhun tulosuuntaan siten, että merkin tarkoituksesta saattaa aiheutua väärinkäsityksiä.

- Autoa ei siten saa voimassaolevan lainsäädännön mukaan pysäköidä tien vasempaan reunaan keula "väärään suuntaan." Pysäköintiruutuun ajaminen tapahtuisi lisäksi vastaantulevien kaistalla, joka on kiellettyä.

Uuden tieliikennelain valmistelussa tällaista mahdollisuutta on pohdittu, mutta toistaiseksi se ei ole voimassa. Virossa ja monissa muissa maissa tämän tyyppinen pysäköinti on sallittua. Liikenneturvallisuuden kannalta paras olisi kiertää kortteli ruutuun oikein päin ajamista varten, toki myös U-käännöksen voi tehdä paikassa jossa se on mahdollista turvallisesti.