13.12.2018 | Autoliikenne
Kysymys: 

Saako kuorma-auton pysäköidä vastaantulevan suuntaan kaksisuuntaisella kadulla olevaan taskuun jossa on pysäköinti sallittu raskaalle liikenteelle?

Vastaus: 

Kysymykseesi pysäköinnistä tien vasemmalle puolelle kielletään yksiselitteisesti Tieliikennelaissa.
Ajoneuvon pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista tai ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten.

Pääsääntöisesti ajoneuvon saa tiellä pysäyttää tai pysäköidä vain tien oikealle puolelle. Yksisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti sallittua kuitenkin myös vasemmalla puolella tietä. Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman kauas ajoradan keskeltä, jotta pysäköity auto ei häiritse muita tienkäyttäjiä.

Pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat laissa säädetyt määräykset ja kiellot löytyvät https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Tieliikennelaki