23.4.2020 | Autoliikenne
Kysymys: 

Mikä on nopeusrajoitus taajaman ulkopuolella olevalla tiellä, jonka varrella seitsemän taloa? Tiellä ei ole kiinteitä rajoituskylttejä.

 

Vastaus: 

Pääperiaatteena voidaan pitää sitä, että taajaman ulkopuolella enimmäisnopeusrajoitus on 80 km/h, jollei määritetyllä tiellä tai tien osalla ole liikennemerkein osoitettu noudatettavaksi muuta nopeusrajoitusta. Toki kyseeseen tulee ajotilanteessa ottaa huomioon myös tieliikennelain määritelmä tilannenopeudesta, jonka mukaan ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää, huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan.