28.2.2018 | Autoliikenne
Kysymys: 

Mikä on moottoritien alin sallittu nopeus?

Vastaus: 

Moottoritielle ei ole suoraan määritetty alinta nopeusrajoitusta. Moottoritiellä tarkoitetaan kuitenkin nopealle ajoneuvoliikenteelle tarkoitettua tietä, jonka vuoksi ns. hitaiden ajoneuvojen (alle 50km/h) ajaminen moottoritiellä on kiellettyä.

Uudessa tieliikennelaissa oli ehdotettu uutta vähimmäisnopeusmerkkiä, mutta sen käyttökohde toteutuessaankin on todennäköisesti enemmän kehäteiden tyyppisillä teillä, jotka eivät ole moottoriteitä, mutta joilla ei ole turvallista ajaa hitailla ajoneuvoilla.