17.6.2015 | Autoliikenne
Kysymys: 

Saako moottoritielle pysähtyä?

Vastaus: 

Tieliikenneasetus määrittelee moottoritien liikenteestä seuraavaa:

2 LUKU (29.4.1994/328) Liikenne moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä

6 § (29.4.1994/328)
Ote: "Ajoneuvon saa pysäyttää tai pysäköidä vain erityisesti osoitetulle pysäköintipaikalle tai levähdysalueelle. Ajoneuvon saa pysäyttää linja-auton pysäkille noudattaen merkkeihin 531 ja 532 liittyviä säännöksiä."

- Muutamia poikkeuksia kuitenkin on, esimerkiksi rikkoutuneen ajoneuvon hinaaminen pois moottoritieltä rikkoutumisesta seuraavaan liittymään vaatii toki pysäyttämistä hinausköyden kytkemiseksi, kuten 4§ mahdollistetaan: 

4 § (29.4.1994/328)

Ote: "Ajoneuvon hinaaminen moottoritiellä käyttäen köyttä, vaijeria tai muuta sellaista välinettä on kielletty. Moottoritiellä rikkoutuneen ajoneuvon saa kuitenkin tällä tavoin hinata seuraavaan sallittuun poistumiskohtaan saakka."

- Myös muutamia muita poikkeuksia löytyy 9§ kohdalta erityistilanteita varten:

9 § (29.4.1994/328)
Mitä 4–8 §:ssä säädetään, ei koske erityisiä valomerkkejä antavaa hälytysajoneuvoa eikä tienpitäjän pakottavista syistä erityisin ehdoin sallimaa tilapäistä liikennettä.

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävän ajoneuvon kuljettaja saa poiketa 4–8 §:n säännöksistä olosuhteiden edellyttämällä tavalla ja tarpeellista varovaisuutta noudattaen.

Liikennevalvonnassa tai poliisin virkatehtävässä käytettävän ajoneuvon saa 6 §:n 2 momentin säännösten estämättä tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei liikennettä ilmeisesti vaaranneta.