20.6.2016 | Autoliikenne
Kysymys: 

Olen saanut 1970 ajokortin. Silloin sain opetuksen, että moottoritiellä ei saa milloinkaan ohittaa oikeanpuoleiselta kaistalta. Onko liikennesäännöt tältä osin muuttuneet, kun autoa viuhahtaa ohi oikealtakin tämän tuosta?

Vastaus: 

Ottamatta kantaa 1970-luvun moottoritiellä ajamisen säännöksiin, voimassa oleva lainsäädäntö tällä hetkellä toteaa moottoritiellä ohittamisesta seuraavalla tavalla:

Edellä kulkeva ajoneuvo on ohitettava vasemmalta. Jos ajoneuvot kuitenkin ajavat jonossa tai käyttävät opastusmerkein tietylle liikennesuunnalle tarkoitettuja ajokaistoja taikka jos ohittava ajoneuvo käyttää linja-autokaistaa, on edellä kulkevan ajoneuvon ohi ajaminen oikealta ajokaistaa vaihtamatta sallittu. Kyseessä on siis tilanne, jossa ei sukkuloida eri kaistojen välillä kaistoja vaihtaen ja sillä tavoin ohituspaikkoja hakien vaan lähinnä eri kaistoilla eri nopeuksilla liikkuvien ajoneuvojonojen ohi ajaminen.