5.4.2016 | Autoliikenne
Kysymys: 

Miten laki määrittelee pysähtymiskielto merkin alueella lyhytaikaisen max 10min ajoneuvon pysäyttämisen. Olin hakemassa isääni sairaalasta, jätin autoni n.10m pääsisäänkäynnin taakse tien sivuun siksi aikaa kun haen isäni rullatuolissa osastolta autolle. Kaupungin pysäköinnin valvonta laittoi n.10 min aikana jolloin hain Isääni 50€ parkkisakon. Eikö pysäyttämiskielto/ pelastustie merkin alueella saa ajoneuvon pysäyttää lyhyeksi ajaksi n. 10min kuorman purkamista ja lastaamista varten, jos auto ei ole liikenteen esteenä?
Voidaankoi tätä sovellusta käyttää myös tässä minun tilanteessa, kun haen kotiutuvan potilaan osastolta? Tekeehän taksitkin ihan samallatavalla, jättävät autonsa suoraan pääoven eteen ja menevät osastolle hakemaan kyytiläistä. Onko taksilla eri oikeus kuin siviili autoilla?

Vastaus: 

Vastaamme tällä palstalla meille esitettyihin kysymyksiin ja annamme ohjeita yleisellä tasolla. Valitettavasti emme voi ottaa kantaa esimerkiksi rangaistusten oikeellisuuteen liittyen emmekä lain tai asetusten tulkintoihin. Rangaistusten oikeellisuuteen ja lain kohtien tulkintaan ottavat kantaa kyseistä toimintaa harjoittavat viranomaiset ja viime kädessä oikeuslaitos.

Seuraavassa muutama näkökulma yleisellä tasolla kertomaasi tilanteeseen liittyen. Ilmeisesti kyseisessä tilanteessa on ollut Pysäköinti kielletty-merkki nro 372 koska tieliikenneasetus ei tunne "pysähtymiskieltomerkkiä". Ihmisten puheessa termit voivat helposti sekoittua. Pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista tai ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten. Jos paikalla vastaavasti on ollut Pysäyttäminen kielletty-merkki nro 371, tilanne ei salli pysäyttämistä mistään muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen takia.

Pysäköinti kielletty-merkin vaikutusalueella voidaan lyhyen hetken ajaksi seisottaa autoa, kun matkustaja/matkustajat jää pois kyydistä tai vastaavasti nousee kyytiin. Käytännössä tilanne on varmaankin sellainen että ajoneuvon seisottaminen on hyvin hetkellinen ja erittäin lyhytaikainen tapahtuma, jossa matkustaja on jo valmiina esim. tien/kadun laidassa välittömästi siirtymään autoon kun auto paikalle seisahtuu. Samalla tavoin poistuminen ajoneuvosta tapahtuu pikaisesti ja kuljettaja poistuu ajoneuvoineen turvallisesti paikalta muutamassa sekunnissa.

Kuljettajan paikalla olo varmistaa käytännössä sen, että tarpeen mukaan lyhyestä seisottamisesta huolimatta tilanteen niin vaatiessa, pystytään ajoneuvo siirtämään pois paikalta mikäli joku erityinen tarve sitä edellyttää. Esimerkkinä voisi käydä vaikkapa juuri viestissäsi esiin ottama pelastustie-tilanne jossa pelastusajoneuvot saapuvat paikalle ja eivät pääsisi muutoin liikkumaan turvallisesti ja sujuvasti mikäli pysäytettyä ajoneuvoa ei siirrettäisi pois paikalta.

Kuljettajan poistuessa paikalta, pysäköinninvalvojan on kovin haasteellista tietää, missä tarkoituksessa ajoneuvoa kyseisessä paikassa seisotetaan. Tämän johdosta käy yleensä niin että seurauksena voi olla pysäköintivirhemaksu. Yhteenvetona voidaan todeta että ajoneuvon seisottaminen muuttuu pysäköinniksi silloin jos toiminta tilanteessa on jotain muuta kuin edellä kuvattua todella lyhytaikaista muutaman sekunnin mittaista matkustajan ottamista tai jättämistä kuljettajan ollessa koko ajan autossa tai sen välittömässä läheisyydessä.