25.3.2020 | Autoliikenne
Kysymys: 

Minkälaisissa tilanteissa saa ajaa henkilöautolla tiellä, joka on merkitty "maatalousajo sallittu" -kyltillä? Onko esim. työmatka vakituisesti asumattomalle maatilalle sallittu?

Vastaus: 

Tässä tarkoituksessa ”maatalousajosta” ei tietääkseni ole olemassa mitään tarkkaa määritelmää. Tämä jää siinä tapauksessa ensi kädessä liikenteenvalvojan, eli käytännössä poliisin, tulkittavaksi.

Tuollaista lisäkilpeä käytetään yleensä tiellä, joka johtaa kohteeseen, johon on olemassa jokin muukin reitti, joka on tarkoitettu ”tavanomaiselle” liikenteelle – mutta maatalousajolle on haluttu toteuttaa jokin erityisesti traktoreille/työkoneille lyhyempi tai käytännöllisempi reitti. Kieltämällä ajaminen muussa kuin maatalousajossa on taas haluttu tai on ollut tarve pitää liikennemäärä alhaisena. Usein tämä on tarpeen esimerkiksi siitä syystä, että liittymä tielle on ollut suhteellisen vilkasliikenteiseltä tieltä, eikä siihen ole ollut mahdollista toteuttaa liikennejärjestelyjä vilkasta risteysliikennettä varten.

Lähtökohtaisesti näkisin kuitenkin, että lisäkilven käytön tarkoituksena on se, että sallittu liikkuminen kytkeytyy suoraan maataloustyön tekemiseen ja yleensä tapahtuu maataloustyössä käytettävillä ajoneuvoilla ja työkoneilla.