27.6.2016 | Autoliikenne
Kysymys: 

Onko busseissa matkustajamäärää koskevaa rajoitusta?
Jyväskylästä lähti kohti Lahtea kaukolinjan vakiovuorobussi, jossa oli
kaikki paikat myyty ja kuljettaja otti matkustajia käytävän täyteen
seisomapaikoille. Onko tieliikennelaissa määritelty kuinka täyteen bussin
saa ottaa?

Vastaus: 

Asetuksen ajoneuvojen käytöstä tiellä mukaan autoissa ei saa kuljettaa ylimääräisiä matkustajia. Poikkeuksena on kuitenkin sellainen linja-auto, joka on linja- tai ostoliikenteen käytössä. Silloin voidaan matkustaja määrä tilapäisesti ylittää 30 prosentilla. Alla on tarkemmin asetuksen pykälä 38.

http://38 § (20.4.2006/289)

Henkilökuljetus autolla
Autossa saa kuljettajan lisäksi olla enintään rekisteriin merkityn istuma- ja seisomapaikkaluvun mukainen määrä matkustajia. Kuljettajan ja matkustajien tulee käyttää istuma- tai seisomapaikkoja, jotka täyttävät niitä koskevat vaatimukset.
Linja- ja ostoliikenteeseen käytettävässä linja-autossa (M2- ja M3-luokka) saa kuitenkin rekisteriin merkityn matkustajamäärän kuljettaja mukaan lukien tilapäisesti ylittää 30 prosentilla. Kuljettajan viereiselle istumapaikalle ja kaikille turvavöin varustetuille istumapaikoille saa kuitenkin sijoittaa enintään rekisteriin merkityn määrän matkustajia.