17.8.2015 | Autoliikenne
Kysymys: 

Mistä näkyy liikennemerkkien asetukset ja mitä ne tarkoittaa?

Vastaus: 

Liikennemerkeistä löydät tietoa Tieliikenneasetuksesta esimerkiksi seuraavasta linkistä:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820182
Yleisten teiden kunnossapitoa sekä ympäristöä ja väyläsuunnittelua koskevista asioista vastaa Liikennevirasto ja taajamien liikenneympäristöä, taajamien liikennemerkkejä, paikkakohtaisia liikenneratkaisuja ja tien kunnossapitoa koskevista asioista vastaa oman kunnan liikennesuunnittelu.