24.8.2016 | Autoliikenne
Kysymys: 

Onko olemassa erityisvapaus koulukyydeissä kuljettaa ala-aste
ikäisiä seisten ja ilman turvavoitä? Asetus 38 ajoneuvojen käytöstä
tiellä? Paikallisen poliisin mielestä on. Kyyditys oli viime vuonna
toistuvaa, vaikka asiaan puututtiin vanhempien taholta.

Vastaus: 

Varsinaisten koulukuljetusten turvallisuusjärjestelyjä koskevat määräykset ovat liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa vuodelta 2006. Asetus koskee koulun säännölliseen toimintaan kuuluvia matkoja, jotka ovat kunnan tai vastaavan tahon järjestämää tilausliikennettä. Tilausliikenteenä suoritettavan kyydityksen lisäksi koulukyytejä voidaan toteuttaa myös osana linja-ja ostoliikennettä. Määräykset voivat hiukan poiketa joltain osin sen mukaan, onko kyyditykset järjestetty tilausliikenteenä vai osana linja- tai ostoliikennettä.

Viestistä päätellen kyseessä on linja-autokuljetus, jos kerrotaan tilanteessa olevan seisovia matkustajia. Toiseksi tilanteessa on ilmeisesti niin paljon kuljetettavia, ettei kaikille riitä istumapaikkoja. Jos koulukyyditys on tilausliikenteenä hoidettavaa, tällöin linja-autossa ei saisi 1.8.2007 alkaen olla ylikuormaa lainkaan. Eli sallittu matkustajamäärä on rekisteriin merkityn matkustajamäärän mukainen. Tällöin ei myöskään pitäisi olla tarvetta seisoa matkan aikana vaan tällöin pitää käyttää istumapaikkoja.

Vastaavasti, jos kyyditys on osana linja- tai ostoliikennettä (eli linja-autossa voi olla muitakin matkustajia, ei pelkästään koulukyyditettäviä), rekisteriin merkitty matkustajamäärä voidaan ylittää tilapäisesti 30 %:lla. Tällöin voi olla mahdollista tai tarvetta että osa matkustaa seisten. Tilanne voi olla tyypillinen vaikkapa kaupunkien linjareiteillä.

Turvavyön käytöstä on koulukyyditysasetuksessa määrätty, että kuljettajan ja matkustajan on käytettävä istuinpaikalle asennettua turvavyötä niin koulukuljetuksessa kuin myös tavallisessa linjaliikenteessä. Poikkeuksen tekee ymmärrettävästi tilanne jossa linja-autossa ei ole käytössä asennettuja turvavöitä. Tyypillisesti tilanne on se, että kyseessä on joko kaupunkiliikenteen linja-auto tai sen ikäinen ajoneuvo ettei vöitä ole asennettu. Huomioitava seikka on myös se, että jos kyseisessä linja-autossa on asennetut istuinpaikan turvavyöt ja liikennöintitavan (linja-tai ostoliikenne) mukaan siihen on lupa ottaa rekisteriin merkityn matkustajamäärän lisäksi tilapäisesti jopa 30 % ylitys, yhdelle turvavyöpaikalle saa sijoittaa asianmukaisesti vain yhden matkustajan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että jotkut matkustajat voivat jäädä ilman turvavyöpaikkaa ja matkustavat seisten.

Puhtaasti turvallisuuden kannalta tietysti paras ratkaisu olisi aina sellainen, jossa linja-autossa olisi turvavyöllä varustettu istumapaikka jokaiselle matkustajalle jokaisessa tilanteessa liikennöintitavasta huolimatta.