21.8.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Onko koiralla turvavyöpakko autossa matkustaessaan? Kuulin, että joku oli saanut sakot.

Vastaus: 

Tieliikenteeseen liittyvässä voimassa olevassa lainsäädännössä eläimet ovat kuormaa, kuljettajat ja matkustajat ihmisiä. Tämän johdosta ainakaan tieliikennelain 88§:n laiminlyönnin nojalla ei voi saada rikesakkoa turvavyön käyttämättömyydestä koiran osalta, koska tämän lainkohdan mukaan kuljettajan ja matkustajan on käytettävä ajon aikana istuinpaikalle asennettua turvavyötä tai heidän liikkumistaan estävää laitetta.

Ajoneuvon kuormaamiseen liittyvä keskeinen säännöstö löytyy tieliikennelain 87 §:stä sekä asetuksesta ajoneuvojen käytöstä tiellä. Tieliikennelaissa 87§:ssä säädetään, että ajoneuvo on kuormattava siten, ettei kuorma voi vaarantaa henkilöitä, vahingoittaa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen verrattavaa haittaa taikka synnyttää tarpeetonta melua.

Edellä mainitun asetuksen 37§ mukaan tavara ja henkilöt on sijoitettava ajoneuvoon siten, etteivät ne estä kuljettajaa näkemästä tai haittaa ajoneuvon käsittelyä. Lisäksi 47§ määrittelee, että kuorma ei saa kuormakorissa siirtyä siten, että se voi haitata ajoneuvon liikenneturvallista käyttöä. Kuorman varmistamiseksi tulee käyttää kuorman tuentaa, sitomista, lukitsemista tai peittämistä.

Lisäksi eläinten kuljettamista säätelee tieliikennelainsäädännön lisäksi laki eläinten kuljetuksesta - sekä siinäkin mainittu eläinsuojelulaki ja sen nojalla annetut säädetyt alemmat säädökset.

Yhteenvetoarviona toteaisin, ettei todennäköisesti kuulemasi mukaan mahdollisesti sakon saannin peruste ole ollut tieliikennelain kohdan 88§:n laiminlyönti vaan jonkin kuormaamiseen tai lakiin eläinten kuljetuksesta johtuva laiminlyönti.