9.3.2018 | Autoliikenne
Kysymys: 

Olemme keskustelleet saako ajoneuvolla ajaa kevyenliikenteenväylällä? Tieliikennelain 8§ sanoo, että ajoneuvoa on ajettava ajoradalla, mutta pakottavissa tapauksissa sillä voidaan muuallakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla. Meidän tapauksessa kevytväylällä ajaminen koskisi sähköverkon vian selvityksen aikana ajamista kevyenliikenteenväylällä sähköverkon kytkentäpisteeltä toiselle. Ko. väylät sijaitsevat kaupunkialueella (kerrostalo), ei siis maaseudulla. Toisten mielestä ajaminen on sallittua, kun käyttää hätä-ja varoitusvilkkuja. Perusteluna he pitävät sitä, että sähkövian selvittäminen on niin tärkeä toimenpide, että sen perusteella voidaan kevyenliikenteenväyliä käyttää pikaiseen siirtymiseen paikasta toiseen. Sähköverkon vika ei sulje kaduilla tapahtuvaa liikennettä.

 

Vastaus: 

Tähän kysymykseen ei varmaankaan ole annettavissa yksiselitteistä vastausta, vaan tapauskohtaisesti tilanteessa tulee arvioida TLL 8§:n ”erityiset pakottavat syyt”. Tämän arvioinnin, eli lain tulkinnan, tekee viime kädessä poliisi tai oikeuslaitos. Liikenneturvan tehtäviin ei kuulu tulkita lakeja. Vallitsevia linjauksia liikennevalvonnassa voi tiedustella poliisilta.

Sinänsä se, että ”kunhan käyttää hätä- ja varoitusvilkkuja”, ei tee ajamista lailliseksi tai laittomaksi, vaan lakipykälä antaa perusteeksi vain tuon ”erityisen pakottavan syyn”.

Muita vastaavia poikkeussäännöksiä löytyy tieliikennelain 48 §:stä, jonka 3 momentissa on mainittu ”Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävää ajoneuvoa saa 8-12, 33, 33a ja 33b:n säännösten estämättä kuljettaa olosuhteiden edellyttämällä tavalla tarpeellista varovaisuutta noudattaen. ”

Pyörätiellä tai yhdistetyllä jalkakäytävällä ja pyörätiellä moottoriajoneuvolla ajamisessa korostuu varovaisuus kevyttä liikennettä kohtaan, josta on erikseen oma 30 §. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tieliikennelaki#L2P30

Näin ollen voisi ajatella, että esimerkiksi varoitusvilkkujen käyttäminen ei mitenkään poista tai siirrä tätä varovaisuusvelvoitetta kevyttä liikennettä kohtaan.