10.7.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Saako vaihtaa kerrallaan esim. yhden kaistan yli vai tulisiko kaistojen vaihtamisen välissä ryhmittäytyä hetkeksi tälle yhdelle kaistalle ja sen jälkeen vaihtaa uudelleen kaistaa?

Vastaus: 

Tieliikennelaki ei ota suoraan kantaa siihen, tapahtuuko kaistan vaihto yhden kaistan yli vai ei. Kaistan vaihdosta on säädetty tieliikennelain 21 §: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P21

"Kuljettaja saa lähteä liikkeelle tien reunasta, vaihtaa ajokaistaa tai muuten siirtää ajoneuvoa sivusuunnassa vain, milloin se voi tapahtua vaaratta ja muita tarpeettomasti estämättä."

Lisäksi on huomioitava 9 §:n vaatimus: "Milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla."

Toisin sanoen kaistan vaihtamisen arviointi on aina tapauskohtainen – ”vaaratta ja muita tarpeettomasti estämättä” -vaatimuksen täyttymisen varmistaminen on luonnollisesti helpompaa, jos suorittaa kahden kaistan vaihdon yksi kerrallaan, selkeästi suuntamerkillä osoittamalla kaistanvaihtoaikeensa.