5.7.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Kaupunkialueella oleva katu, joka on leveydeltään kahden kaistan levyinen, kuitenkin ilman merkittyjä kaistaviivoja. Valoristeykseen tultaessa kaistamerkinnät alkavat n. 20m. ennen risteystä. Ajokäytäntö tiellä jakautuu ns. näkymättömille kaistoille ryhmittyjiin ja keskellä tietä ajajiin. Mikä tällaisella kadulla on oikea tapa ajaa? Jos katu on niin leveä, että kaksi autoa pystyy turvallisesti ajamaan rinnakkain, tulkitaanko se kahden kaistan kaduksi? Katu on todella ruuhkainen työmatkaliikenteen väylä ja tietämättömyys aiheuttaa vaaratilanteita ja turhautumista päivittäin. Toiseen suuntaan ajettaessa on sama tilanne, valoristeyksen jälkeen kaistamerkinnät loppuvat, mutta ennen valoristeystä kaistanuolet osoittavat, että kaksi kaistaa jatkaa eteenpäin vaikka kaistamerkintojä ei olekaan.

Vastaus: 

Näihin kysymyksiin saat varmimman vastauksen lähestymällä kyseisen tienkohdan ylläpitäjän tiensuunnittelua mutta yleisellä tasolla asiaa voidaan tarkastella ainakin seuraavista näkökulmista.

Tieliikennelain mukaan ajokaista on joko tiemerkinnöin osoitettu tai muutoin autolle riittävän leveä ajoradan pituussuuntainen osa. Ajokaistoja ei siis tarvitse välttämättä tienpitäjän erikseen merkitä . Mutta ilman muuta liikenteen sujumisen ja turvallisuuden suhteen olisi parasta, jos liikenteen ohjauslaitteita ja tiemerkintöjä käytettäisiin aina kun se vain on mahdollista ja järkevää helpottamaan autoilijan päätöksentekoa. Etenkin, jos havaitaan ja raportoidaan hankaluuksia tai ongelmia tietyissä liikennetilanteissa.

Tilannekuvaus kyllä antaa viitteen siitä, että jos ennen valoristeystä on kaistanuolet, jotka osoittavat mahdollisuuden käyttää suoraan ajamiseen molempia kaistoja, niin kyllä normaalin liikennesuunnitteluun ja -järjestelyyn kuuluu se, että molemmille tulisi varata riittävä sivuttaistila myös liittymän jälkeen risteyksen jättöön omalle kaistalleen tai "kaistatilalleen" vaikka niitä ei olisi erikseen merkitty. Tällaisessa tilanteessa on tietysti erittäin tärkeää, että molemmat samanaikaisesti risteystä ylittävät säilyttävät ajolinjansa samana koko risteysalueen ylittämisen ajan.