4.3.2020 | Autoliikenne
Kysymys: 

Uudessa tieliikennelaissa (voimassa 1.6.2020 alkaen) on määritelty näin: "Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen."

Entä jos tulosuunnassa on jo kaksi kaistaa tai useampi kaista? Mahdollistaako uusi laki kaistanvaihdon risteysalueella?

Vastaus: 

Vielä voimassa olevan tieliikenneasetuksen mukaan ajokaistan vaihtaminen on kielletty alueella, jossa käytetään pakollisen ajosuunnan merkkejä nrot 412-415 ajokaistakohtaisina. Tämän vuoden kesäkuussa voimaan astuvan tieliikennelain säädösliitteessä todetaan, että merkkejä D1.3—D1.9 voidaan käyttää ajokaistakohtaisina ryhmitysmerkkeinä, mutta uudessa laissa kaistanvaihtoa ei ole kielletty ’ryhmitysalueella’. Näin ollen kaistanvaihto risteysalueella on sallittua, ellei sitä ole estetty tilanteessa sulkuviivalla.