26.8.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Saako risteysalueella vaihtaa kaistaa?

Vastaus: 

Yksittäistä määritelmää risteysalueella kaistan vaihtamiseen liittyen ei tieliikennelaissa ole, mutta ohjeet risteysajoon tulevat useamman lainkohdan kautta mm. selkeinä kieltoina.

Kaistaa ei saa vaihtaa, jos:

  • kaistan vaihtaminen edellyttää sulkuviivan ylittämistä. Ennen risteysaluetta, ajorataan maalatut valkoiset sulkuviivat ajokaistojen välissä tarkoittavat sitä, että liikenne ohjataan risteyksen yli eri kaistoja pitkin ja jos on ennen risteysaluetta (sulkuviivoin erotetuilla kaistoilla) esim. suoraan menevien kaistalla niin kaistaa ei voi enää vaihtaa vaan risteys täytyy ylittää kyseistä kaistaa käyttäen ja risteysalueen jälkeen voi vasta vaihtaa kaistaa.
  • alueella on ajokaistakohtaiset pakollista ajosuuntaa osoittavat liikennemerkit (liikennemerkit 412-415, kyseiset merkit löytyvät täältä). Valkoisten sulkuviivojen lisäksi myös liikennemerkeillä ohjataan liikennettä risteyksissä eli aivan vastaavasti kuin sulkuviivojen kanssa niin määräysmerkkienkin kohdalla, jos ohitetaan esim. ajoradan yläpuolinen määräysmerkki niin meidän on jatkettava kyseisellä ajokaistalla risteyksen yli ja vasta risteyksen jälkeen voimme vaihtaa kaistaa.
  • kaistan vaihtamisesta aiheutuu vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle TLL 35§