19.8.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Pitääkö autoilijan väistää jalankulkijaa seuraavassa tilanteessa: Autoilija lähestyy suojatietä menosuunnassaan, jolloin jalankulkija on pyörä/jalankulkutiellä vasemmalla, välissä on viheralue 4 metriä leveänä, sitten vastaantulijoiden ajoväylä noin 4-5 metriä leveänä, ajoväylien välissä keskikoroke noin 1,8 metriä leveänä ja lopuksi autoilijan ajoväylä 4-5 metriä.

Pitääkö autoilijan jäädä odottamaan, että tuo jalankulkija lähtisi ylittämään suojatiellä viheralueen - ajoväylän - keskikorokkeen - toisen ajoväylän?

Vastaus: 

Jos ymmärrän kuvauksesi oikein ja samalla tavalla sinun kanssa, niin tarkoittanet tilannetta, jossa jalankulkija on tulossa vasemmalta viheralueen, ajokaistan ja keskikorokkeen jälkeen samalla ajorataosuudelle autoilijan kanssa jossa on merkitty suojatie ilman valo-ohjausta.

Tieliikennelaki käsittelee aihetta ainakin kahdessa pykälässä: 44 §:ssä sanotaan, että suojatielle tai muuten ajoradalle astuvan jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät. Hänen on ylitettävä ajorata tarpeettomasti viivyttelemättä. Vastaavasti ajoneuvon kuljettajan suojatiesäännöt löytyvät 32 §:stä. Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Turvallinen ja sujuva suojatien ylittäminen vaatii hyvää vuorovaikutusta molempien osapuolten osalta. Velvollisuus varovaisuuteen on siis molemmilla osapuolilla. Viime kädessä toiminnan ja tulkintojen oikeellisuus mitataan viranomaisten taholta mahdollisten vahinkojen jälkipuintina.

Mutta ehkäpä kysymyksessäsi eniten askarruttava asia liittyy tulkintaan, milloin ajoneuvon kuljettajan on pysähdyttävä tai muulla tavoin toimimalla annettava jalankulkijalla mahdollisuus ylittää suojatie ennen kuljettajaa. Toiminnan osalta keskeinen sana liittyy lain kohdan kirjauksiin ”esteetön kulku” ja ”astumassa”. Jos siis jalankulkija on toisella puolen keskikoroketta, jopa toisen puolen ajokaistojen kohdalla, ei ole tarvetta pysähtymiselle jos jalankulkija pystyy esteettömästi eli ”kulkuaan hidastamatta jatkamaan” matkaa.

”Astumassa” sanamuotoa tulkitaan esim. rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen Tieliikenteen käsikirjassa 2019 siten, että jalankulkijan tulee selvästi osoittaa aikomuksensa lähteä ylittämään ajorataa. Tällöin ajoneuvon kuljettajan pitää hiljentää vauhtia ja osoittaa sillä tavalla kunnioittavansa suojatiesääntöä ja valmistautua väistämään jalankulkijaa.  Autoilijan ei siis tarvitse pysähtyä odottamaan ”paikallaan seisoskelijaa” ellei tämä osoita aikovansa lähteä ylittämään suojatietä. Toki näissäkin tapauksissa suojatietä lähestyessä tulee nopeutta alentaa ja kannattaa ainakin valmistautua mahdolliseen suojatielle astumiseen.

Mielellään näkisin ettei aikomuksen osoittamisen ja autoilijan väistämisvelvollisuuden toteuttamisen lopullinen mittari olisi vasta askel/jalka jo suojatien päällä, vaan määrätietoinen mutta varovainen toiminta ja askellus aikomuksena lähteä ylittämään ajorataa suojatietä käyttäen.