15.5.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Pitääkö suojatielle pääsyä odottavaa jalankulkijaa väistää? Lain mukaan täytyy antaa esteetön kulku, mutta on tulkinnanvaraista, että tarkoittaako tämä minulle väistämisvelvollisuutta? Tilanteessa tosiaan ajavalla suora tie, jonka läpi on vain suojatie, ei mikään käännöstilanne.

Vastaus: 

Tieliikennelaki sanoo asiasta seuraavalla tavalla autoilijan näkökulmasta: Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Ja vastaavasti tieliikennelaki toteaa jalankulkijalle mm. seuraavaa: Suojatielle tai muuten ajoradalle astuvan jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät.

Liikenneturvan toimialaan ei kuulu tehdä tulkintoja lainkohdista, vaan se tehtävä kuuluu ensi kädessä joko tieliikennettä valvovalle poliisille tai tarpeen mukaan viime kädessä oikeuslaitoksen eri toimijoille.

Yleisellä tasolla asiaa tarkasteltaessa on ainakin autoilijan kannalta tärkeää, mitä tarkoittanee esteetön kulku ja astumassa -sana. Esteetön kulku viitannee siihen, ettei jalankulkijan matkanteko esty.  Eli jos jalankulkija on aikomuksissa jatkaa matkaansa suojatielle ja joutuisi autoilijan toiminnan mukaan esim. pysähtymään, lienee tilanne tulkittavaksi niin ettei jalankulkijalle annettu esteetöntä kulkua.

Mitä tulee suojatielle pääsyä odottavaan jalankulkijaan, lienee niin että kyllä jalankulkijankin täytyy osoittaa aikovansa lähteä ylittämään suojatietä. Eli aikomusta tulee osoittaa, ei pelkästään seisoa jalat yhdessä paikallaan, koska tällöin lähestyvän auton kuljettaja ei voi olla kovinkaan varma, onko jalankulkija ylipäätään astumassa suojatielle.

”Astumassa” -sanamuotoa tulkitaan esim. rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen Tieliikenteen käsikirjassa siten, että jalankulkijan tulee selvästi osoittaa aikomuksensa lähteä ylittämään ajorataa. Tällöin ajoneuvon kuljettajan pitää hiljentää vauhtia ja osoittaa sillä tavalla kunnioittavansa suojatiesääntöä ja valmistautua väistämään jalankulkijaa. Autoilijan ei siis tarvitse pysähtyä odottamaan ”paikallaan seisoskelijaa” ellei tämä osoita aikovansa lähteä ylittämään suojatietä. Toki näissäkin tapauksissa suojatietä lähestyessä tulee nopeutta alentaa ja kannattaa ainakin valmistautua mahdolliseen suojatielle astumiseen.