4.3.2020 | Autoliikenne
Kysymys: 

Pitääkö auton pysähtyä suojatiellä, kun on kysymys nelikaistaisesta liikenteestä? Eli kaksi kaistaa molempiin suuntiin ja näiden välissä suojaalue. Kävelijä lähtee vastakkaisen liikenteen alkupäästä ja auto vastakkaisella puolella tulossa, elikkä siinä on kolme kaistaa
vielä välissä.

Pitääkö autoilijan jäädä odottamaan kävelijää, vaikka auto ehtii reilusti mennä suojatien yli ennen kuin kävelijä on auton puoleisella kaistalla?

Vastaus: 

Kuvauksestasi päätellen tarkoitat tilannetta, jossa jalankulkija on tulossa vasemmalta viheralueen, kahden ajokaistan ja keskikorokkeen jälkeen autoilijan kanssa samalle ajorataosuudelle, jossa on merkitty suojatie ilman valo-ohjausta.

Tieliikennelaki käsittelee aihetta ajoneuvon kuljettajan suojatiesäännöistä pykälässä 32: "Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille." Turvallinen ja sujuva suojatien ylittäminen vaatii hyvää vuorovaikutusta molempien osapuolten osalta ja velvollisuus varovaisuuteen on siis molemmilla osapuolilla. Viime kädessä toiminnan ja tulkintojen oikeellisuus mitataan viranomaisten taholta mahdollisten vahinkojen jälkipuintina.

Mutta ehkäpä kysymyksessäsi eniten askarruttava asia liittyy tulkintaan, milloin ajoneuvon kuljettajan on pysähdyttävä tai muulla tavoin toimimalla annettava jalankulkijalle mahdollisuus ylittää suojatie ennen kuljettajaa. Toiminnan osalta keskeinen sana liittyy lain kohdan kirjauksiin ”esteetön kulku” ja ”astumassa”. Jos siis jalankulkija on toisella puolen keskikoroketta, jopa toisen puolen ajokaistojen kohdalla, ei ole tarvetta pysähtymiselle, jos jalankulkija pystyy esteettömästi eli ”kulkuaan hidastamatta jatkamaan” matkaa.