7.1.2020 | Autoliikenne
Kysymys: 

Autona kuorma-autoksi rekisteröity sprinter, kokonaismassa 3550kg. Koukun vetokyky 2800kg.

a) minkälaista kärryä/kuormaa saan vetää pelkällä c-kortilla?

Jos CE-kortti miten sitten?

b) Jos kärryn kokonaismassa 4000kg ja oma massa 800kg saanko vetää edes tyhjänä vai tuohon 2800kg asti eli 2000kg kuormaa?

Vastaus: 

Pelkällä C-kortilla ei voi kuorma-autolla vetää kuin kevytperävaunua. Eli ei voi vetää O2:sta edes tyhjänä.

Ajokorttilaissa on C-korttiluokasta seuraavasti: (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110386#L2P4)

3) C, johon kuuluvat:

a) muut kuin D1- tai D-luokkaan kuuluvat ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä;

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on tähän luokkaan kuuluva vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg;

Silloin kun tarkastellaan, mitä "kortilla saa vetää", niin kyse on rekisteriin merkityistä suurimmista sallituista massoista. Eli jos, perävaunun kokonaismassaksi on merkitty vaikkapa 1500 kg, niin sitä ei saa tyhjänäkään vetää, vaikka omamassa olisikin alle 750 kg:n.

CE-korttihan on sitten täysi yhdistelmäkortti, joten sillä ei ole kortin puolesta rajoituksia.

4) CE, johon kuuluvat:

a) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg;

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 12 000 kg;

(eli jos kortti on C1E, niin silloin on tuo yhdistelmän 12000 kg enimmäisraja – CE:llä ei sitä ole, vaikka olisi vetoautona C1)

Kun kortti ei ole rajoitteena, niin se, mitä autolla saa vetää, koskee todellisia massoja. Joten jos sallittu vetomassa on tuo 2800 kg, niin silloin Sprinterilläsi saat vetää kuormaa tuohon 2000 kg:aan asti, koska silloin täyttyy auton sallittu vetomassa (tai "koukun vetokyky") - ja kärrysi rekisteröity kokonaismassa (4000 kg) riittää siihen.