8.7.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Kysymykseni koskee bussikaistalla ajamista. Säännön mukaan bussikaistalle saa siirtyä kääntymistä edeltävän risteyksen jälkeen.

Kuitenkin joissain paikoissa on parkkipaikka tai pihatie välittömästi risteyksen jälkeen. Jos säännön mukaan ajettaisiin, niin autoilijan pitäisi ensin ylittää risteys sisempää kaistaa pitkin ja tehdä sitten heti jyrkkä käännös pysäköintipaikalle tai pihatielle.

Jos bussikaistalla kulkisi joukkoliikennettä, niin sisempää kaistaa pitkin eivät pääsisi muut autot kulkemaan, ennen kuin kääntyvä auto olisi saanut tilaa busseilta.

Voidaanko tuollaisessa tilanteessa joustaa säännöstä ja antaa siirtyä bussikaistalle ennen risteystä?

Vastaus: 

Hei,

tarkkaan ottaen nykyinen tieliikenneasetus ei sano, että "bussikaistalle saa siirtyä kääntymistä edeltävä risteyksen jälkeen" - tämä tulkinta on tehty asetuksen tekstistä: "Ryhmittymiseen kääntymistä varten saavat linja-autokaistaa käyttää kaikki ajoneuvot."

Tieliikennelain 11 § puolestaan sanoo ryhmittymisestä: "Ajokaista kääntymistä varten on valittava hyvissä ajoin."

Tarkemmat tulkinnat siitä, miten kyseisiä pykäliä tulkitaan kysymässänne tilanteessa tekee liikenteen valvonnasta vastaava poliisi tai viime kädessä oikeus. Tuossa tilanteessa perustelisin bussikaistan valintaa ennen risteystä nimenomaan tieliikennelain 11 §:n perusteella.