28.4.2020 | Autoliikenne
Kysymys: 

Jos auto saapuu tasa-arvoiseen risteykseen aikeenaan jatkaa suoraan ja oikealta tulee pyörä, niin väistääkö auto vain, jos pyörä ajaa ajoradan reunaa, vai myös silloin, kun pyörä tulee kevyen liikenteen väylää? Onko eroa, tuleeko pyörä tien oikealla vai vasemmalla laidalla?

On luontevaa väistää kaikkea oikealta tulevaa liikennettä. Mutta jos pyörä tulee autoon nähden vasemmalta, niin sitäkö ei ole velvollisuus väistää? Onko tässä eroa, kumpaa laitaa tämä pyöräilijä käyttää? Tuoko uusi tieliikennelaki muutoksia tähän tapaukseen?

Vastaus: 

Jos polkupyöräilijä saapuu ajaen tasa-arvoiseen risteykseen ajorataa pitkin, on hän ajoneuvon kuljettaja samalla tavoin kuin autoilija. Väistämisvelvollisuus määräytyy siten että samanaikaisesti oikealta lähestyvää ajoneuvoa on väistettävä. Jos pyöräilijä saapuu tasa-arvoiseen risteykseen vasemmalta toiseen ajoneuvoon nähden, tulisi pyöräilijän väistää häneen nähden oikealta lähestyvää ajoneuvoa.

Jos ajorata jota pyöräilijä käyttää on kaksisuuntainen, hänen tulisi kuljettaa polkupyörää mahdollisimman lähellä ajoradan oikeaa reunaa. Yksisuuntaisella tiellä tai kadulla polkupyöräilijällä on lupa ajaa myös ajoradan vasemmassa reunassa etenkin jos on aikomus kääntyä risteyksessä vasemmalle. Jos polkupyöräilijä lähestyy tasa-arvoista risteystä autoon nähden oikealta, on autoilijan väistettävä.

Polkupyöräilijän on tullessaan pyörätieltä ajoradalle, väistettävä muuta liikennettä ellei ole kyseessä tilanne jossa väistämisvelvollisuus on merkitty liikennemerkeillä ajorataa lähestyvän suunnasta. Samoin ajoradalla risteyksessä kääntyvän ajoneuvon on väistettävä risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää.

Näissä kuvaamissasi tilanteissa ei uusi tieliikennelaki tuo suuria muutoksia. Toki 1.6 lähtien polkupyörällä saa ajaa myös yksisuuntaista katua ns. ”vastakkaiseen suuntaan” mikäli siitä on ilmoitettu yksisuuntainen tie- tai kielletty ajosuunta-liikennemerkin yhteydessä lisäkilvellä Ei koske polkupyörää. Tällöin yksisuuntaisen kadun risteyksessä ajoneuvon kuljettaja on velvollinen väistämään myös ”väärään ajosuuntaan” kulkevaa pyöräilijää.

Uuden tieliikennelain mukaan jatkossa Pyörätien jatkeen saisi merkitä ajoradan ylityskohtiin kahden pyörätien väliin vain sillä ehdolla että muulle ajoneuvoliikenteelle merkitään  liikennemerkeillä väistämisvelvollisuus. Tälle merkintätavalle on annettu 2 vuoden siirtymäaika joka saattaa antaa mahdollisuuden myös väärille tulkinnoille. Jatkossakin tulee siis pyörätieltä ajoradalle pyrkivän pyöräilijän seurata tarkasti tilanteessa myös väistämiseen/ajojärjestykseen vaikuttavia liikennemerkkejä.