12.11.2013 | Autoliikenne
Kysymys: 

Tuleeko autoilijan väistää vasemmalle kääntyessään pyöräilijää, joka tulee yksisuuntaisella ajoradalla autoilijaa vastaan liikennesääntöjen vastaisesti?

Entä kun autoilijan käyttämä kaksisuuntainen ajorata risteää yksisuuntaisen (autoilijan ajosuunnassa vasemmalta oikealle) ajoradan kanssa ja pyöräilijä tulee liikennesääntöjen vastaisesti oikealta risteykseen, joka on tasa-arvoinen?

Entä tilanne, kun yksisuuntaisella ajoradalla ”vinoparkista” pois peruuttava autoilija ja samaa katua väärään suuntaan kulkeva pyöräilijä kohtaavat ja pyöräilijä jää auton alle?

Vastaus: 

Tieliikennelaki velvoittaa tienkäyttäjää noudattamaan liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Väistämisvelvollisuutta koskeva risteysajon perussääntö edellyttää, että risteystä lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Edellä mainittu sääntö pätee, vaikka risteävällä ajoradalla ei olisi suojatietäkään. Vasemmalle kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä.

Kun kyse on samanarvoisten liikenneväylien risteyksestä, tulee samanaikaisesti oikealta lähestyvää ajoneuvoa väistää.

Ajoneuvoa peruutettaessa tulee ensin varmistua siitä, että peruuttaminen voi tapahtua vaaratta ja muita estämättä.

Varovainen kuljettaja ottaa huomioon sen, että kaikki tienkäyttäjät eivät valitettavasti tunne tai noudata liikennesääntöjä. Esimerkiksi lapset ja vanhukset saattavat menetellä hyvinkin varomattomasti liikenteessä.

Jokainen liikennetilanne on erilainen ja sisältää vaihtelevan määrän erilaisia tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä.  Yksittäistapausten syyllisyyskysymyksiin emme voi ottaa kantaa, vaan niistä päättää poliisi ja oikeuslaitos.