11.9.2019 | Autoliikenne
Kysymys: 

Risteyksessä on stop-merkki ja pysäytysviiva molemmilta sivukaduilta tultaessä pääkadulle. Autoilija X on kääntymässä vasemmalle, auto pysäytettynä pysäytysviivalle.

Vastakkaisesta suunnasta tulee autoilija Y päätien yli, jota X väistää. Autoilija X lähtee vasemmalle päätielle, kun Y on ylittänyt tien. Y:n takana tulee autoilija G. G ei pysähdy pysäytysviivalle vaan ajaa X:n eteen?

Olisiko autoilija G:n pitänyt pysähtyä Y:n jälkeen vuorollaan pysäytysviivalle, vai riittääkö, että autoilija G on pysähtynyt Y:n taakse ja jatkaa suoraan matkaansa Y:n perässä, kun y on ylittänyt tien?

Toistuvasti törmään tähän liikenteessä, ja olisi kiva tietää varmuus asiaan.

Vastaus: 

Risteystä lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Vasemmalle kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on valmistauduttava väistämään vastaan tulevaa liikennettä. Tieliikenneasetuksen 14 § mukaan merkin nro 232 "Pakollinen pysäyttäminen" määritelmä kuuluu seuraavalla tavalla: Merkillä osoitetaan, että risteykseen tai tielle tuleva ajoneuvo on aina pysäytettävä pysäytysviivan kohdalle. Missä pysäytysviivaa ei ole, ajoneuvo on pysäytettävä välittömästi ennen risteävää tietä sellaiseen kohtaan, josta on mahdollisimman hyvä näkemä risteävälle tielle.

Liikennevalvonnassa poliisi tai jälkikäteen oikeus puntaroi tapauskohtaisesti tilanteet.

Kuvatussa tilanteessa kannattaa olla erittäin varovainen ja olla valmiina väistämään vasemmalle käännyttäessä, koska mahdollisen vahingon sattuessa on todella vaikea näyttää pitävästi toteen, pysähtyikö toinen osapuoli riittävästi ja oikeassa paikassa.