Kyselytesti iäkkäiden ajotaidoista.

1. ARASTELETKO VIERAALLA PAIKKAKUNNALLA AJAMISTA?

Tiesitkö:

Jos autossasi ei ole navigaattoria, muodosta kartan tai netin karttapalvelun avulla itsellesi mielikuva ajoreitistä. Ota matkasuunnitelmissasi vaihtoehtona huomioon myös joukkoliikenne. Paineen ja epämieluisuuden tunne liikenteessä on merkki vahinkoriskin kasvusta. Nämä kuljettajan tuntemukset ovat ennakkovaroituksia niistä tilanteista ja olosuhteista, joita kannattaa välttää. Automaattivaihteinen auto voi helpottaa ajamista, koska sen avulla kuljettajalle jää enemmän aikaa tarkkailla liikennettä.

Tiesitkö:

Vaikket arastelisikaan vieraalla paikkakunnalla ajamista, kannattaa matkasuunnitelmissa ottaa vaihtoehtona huomioon myös joukkoliikenne. Se on turvallinen, mukava ja ympäristöystävällinen kulkumuoto.

2. MITEN SELVIYDYT RISTEYKSISSÄ?

Tiesitkö:

Vanhenemisesta johtuva huomiokyvyn heikkeneminen alkaa usein ensimmäisenä näkyä risteysajon vaikeutumisena. Tämä on hyvä tietää, vaikkei itsellä vielä olisikaan ongelmia.

Tiesitkö:

Vanhenemisesta johtuva huomiokyvyn heikkeneminen alkaa usein ensimmäisenä näkyä risteysajon vaikeutumisena. Tämä on hyvä tietää, vaikkei itsellä vielä olisikaan ongelmia. Vähennä nopeutta, kun lähestyt risteystä. Sivutieltä päätielle tullessasi pysähdy tarvittaessa. Näin saat aikaa tilanteen tarkkailuun ja toimimiseen.

Tiesitkö:

Vanhenemisesta johtuva huomiokyvyn heikkeneminen alkaa usein ensimmäisenä näkyä risteysajon vaikeutumisena. Vähennä nopeutta, kun lähestyt risteystä. Sivutieltä päätielle tullessasi pysähdy tarvittaessa. Näin saat aikaa tilanteen tarkkailuun ja toimimiseen. Automaattivaihteinen auto voi helpottaa ajamista, koska sen avulla kuljettajalle jää enemmän aikaa tarkkailla liikennettä. Julkinen liikenne, taksi tai vaikkapa kimppakyyti voivat olla hyviä vaihtoehtoja stressittömään liikkumiseen.

Tiesitkö:

Epämieluisuuden ja vaikeuksien tuntu voi olla merkki vahinkoriskin kasvusta. Voit helpottaa risteysajoa valitsemalla turvallisen reitin ja ajamalla sellaiseen aikaan, jolloin liikennettä ei ole paljon. Automaattivaihteinen auto helpottaa ajamista, koska sen avulla kuljettajalle jää enemmän aikaa tarkkailla liikennettä. Julkinen liikenne, taksi tai vaikkapa kimppakyyti voivat olla hyviä vaihtoehtoja stressittömään liikkumiseen.

3. ONKO SINULLA VAIKEUKSIA NÄHDÄ PIMEÄLLÄ RIITTÄVÄN HYVIN?

Tiesitkö:

Iän myötä hämärällä näkeminen vaikeutuu eikä silmä enää mukaudu valoisuuden vaihteluun yhtä hyvin kuin ennen. Pimeällä näkemisen ongelmat ja paha häikäistyminen voivat olla merkki harmaakaihista. Tarkistuta sen vuoksi näkösi säännöllisesti.
Harkitse etenkin pitkälle ajomatkalle lähtemistä pimeällä. Jos joudut ajamaan pimeällä, varmista, että auton tuulilasi, ikkunat, peilit, valot ja omat silmälasisi ovat puhtaat.

Tiesitkö:

Vaikkei sinulla olekaan näkemisongelmia, tarkkaile näkökykyäsi. Jos se heikkenee ja alkaa haitata ajamista, käy silmälääkärillä. Huolehdi myös siitä, että auton tuulilasi, peilit, valot ja silmälasisi ovat puhtaat.

4. ONKO SINULLA VAIKEUKSIA NÄHDÄ LIIKENNEMERKKEJÄ TAI OPASTEITA?

Tiesitkö:

Yleensä näkökyky heikkenee jonkin verran iän myötä. Jos se alkaa haitata ajamista, on käytävä silmälääkärin tai optikon tarkastuksessa. Liikenteessä sattuneet läheltä piti -tilanteet voivat olla merkki siitä, ettet huomaa kaikkia tärkeitä asioita. Huolehdi siitä, että auton tuulilasi, peilit, valot ja silmälasisi ovat puhtaat. Jos silmälasisi menevät rikki tai kadotat ne, älä luota vanhoihin laseihin.

Tiesitkö:

Vaikkei sinulla olekaan näkemisongelmia, tarkkaile näkökykyäsi. Jos se heikkenee ja alkaa haitata ajamista, käy silmälääkärillä. Huolehdi myös siitä, että auton tuulilasi, peilit, valot ja silmälasisi ovat puhtaat.

5. ONKO SINULLA VAIKEUKSIA MENNÄ AUTOON TAI TULLA SIITÄ ULOS?

Tiesitkö:

Voit helpottaa sisään- ja uloskäyntiä pienillä apuvälineillä. Esimerkiksi kääntölevy helpottaa penkillä kääntymistä ja apukahvasta saat lisätukea noustessasi ylös autosta. Autoa vaihtaessasi kiinnitä erityistä huomiota sisään- ja uloskäyntiin.

Saat lisätietoa seniorille sopivista autoista ja apuvälineistä Liikenneturvan Ikänsä ratissa -sivustolta www.ikansaratissa.fi. Sivustolta voit tulostaa itsellesi auton arviointilomakkeita, jotka helpottavat autojen ominaisuuksien vertailua.

Tiesitkö:

Hienoa, olet vielä ketterä. Autosi sisäänkäyntikin voi olla hyvin suunniteltu. Jos olet vaihtamassa autoa, kannattaa sisään- ja uloskäynnin helppoutta arvioida erikseen. Autoissa on siinä suhteessa suuria eroja.

6. ONKO SINULLA AUTON KÄYTTÖÄ HAITTAAVIA NIVELVAIVOJA TAI LIHASHEIKKOUTTA?

Tiesitkö:

Autolla ajaminen vaatii lihasvoimaa ja kestävyyttä. Niveliä tulee voida liikuttaa siten, että auton hallintalaitteiden käsittely onnistuu. Esimerkiksi käsissä tulee olla riittävästi tarttumis- ja puristusvoimaa. Normaali vanheneminen vaikuttaa tuki- ja liikuntaelimistön liikkuvuuteen. Autolla ajamisen kannalta voivat lisäksi ongelmia tuottaa reuma, nivelrikko sekä tapaturmien ja aivohalvauksen jälkitilat.

Ratkaisuja

 • Jumppaliikkeet ja venyttely voivat auttaa. Kysy ohjeita fysioterapeutilta.
 • Vältä pitkiä ajorupeamia ja pidä välillä taukoja
 • Jos pää ei käänny, on peilien käyttötaito entistä tärkeämpää. Auton pysäköintiavustin ja peruutustutka auttavat pysäköinneissä.
 • Älä aja, jos tunnet voimakasta kipua lihaksissa tai nivelissä.
 • Automattivaihteisto auttaa auton käsittelyä.
 • Uudet autot ovat kevyitä käsitellä ja niissä on ajamista helpottavaa turvateknologiaa.
 • Jos sinulla on vaikeuksia autoon menemisessä ja siitä ulos tulemisessa, kääntyvä kuljettajanistuin, kääntölevy ja apukahva voivat auttaa. Lisätietoa niistä saat sivustolta www.ikansaratissa.fi

Tiesitkö:

Vaikkei sinulla olisikaan auton käyttöä haittaavia ongelmia, huolehdi lihaskunnosta ja nivelten liikkuvuudesta kuntoillen ja jumpaten. Hyvä lihaskunto ja liikkuvuus parantavat mahdollisuuksiasi ajaa autoa turvallisesti.

7. TIEDÄTKÖ, MITEN KÄYTTÄMÄSI LÄÄKKEET VAIKUTTAVAT AJOKYKYYN?

Tiesitkö:

Hyvä, että olet tietoinen lääkkeittesi vaikutuksista.
Jos sinulle joskus määrätään uutta lääkettä, selvitä senkin vaikutukset ajokykyyn. Lääkkeillä voi olla myös haitallisia yhteisvaikutuksia. Kysy asiaa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ja tutustu lääkepurkissa olevaan tuoteselosteeseen.

Moni sairaus on hoitamattomana liikenteessä haitallisempi kuin lääkkeillä oikein hoidettuna. Ota siis lääkkeesi ajallaan ja lääkärin ohjeiden mukaan.

Tiesitkö:

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa yllättävästi ajamiseen. Erityisesti lääkehoidon alussa kannattaa tarkkailla omia reaktioita lääkkeeseen. Esimerkiksi monet rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet lisäävät rattiin nukahtamisen riskiä.

Selvitä omien lääkkeittesi vaikutukset ajokykyyn. Kysy asiaa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ja tutustu lääkepurkissa olevaan tuoteselosteeseen.

Moni sairaus on hoitamattomana liikenteessä haitallisempi kuin lääkkeillä oikein hoidettuna. Ota siis lääkkeesi ajallaan ja lääkärin ohjeiden mukaan.

Kiitos vastauksistasi.

Onko syytä tutkia ajokykyä tarkemmin?

Merkkejä ajokyvyn heikkenemisestä

 • läheisten huolestuminen
 • ajonopeuden vaihtelu
 • ajolinja epävakaa
 • lähellä keskiviivaa ajaminen
 • vastaantulevien kaistalla ajaminen
 • auton ajautuminen kaistan vasempaan tai oikeaan reunaan
 • auton ajautuminen pois omalta kaistalta
 • liikennemerkkien näkeminen liian myöhään
 • suuntamerkin käytön unohtaminen
 • tuulilasin pyyhkijöiden päälle jääminen
 • unohtaminen, minne pysäköi auton
 • väärän vaihteen käyttö
 • läheltä piti -tilanteita entistä enemmän
 • peltikolareita entistä enemmän
 • muistin heikkeneminen
 • arkiasioiden hoitamisessa entistä enemmän vaikeuksia
 • tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn vaihtelu
 • liikkeissä auton käsittelyä haittaavaa jäykkyyttä, hitautta tai pakkoliikkeitä
 • eksymisiä tutussakin paikassa
 • vaikeudet pysyä muun liikenteen rytmissä
 • poliisi pysäyttänyt liikenteessä ajo-ongelmien vuoksi
 • torkahtelua ja nukahtamisia auton rattiin.

Jos itselläsi tai läheiselläsi on yllä lueteltuja piirteitä autoilussa, kannattaa ajokykyä ja ajamista arvioida perusteellisemmin. Lääkäri pystyy selvittämään terveydentilan ja sen vaikutuksen liikenteessä ilmeneviin ongelmiin. Lääkärin arvion lisäksi voidaan tarvita myös ajamisen arviointi liikenteessä.

Voit halutessasi myös itse hakeutua sellaiseen autokouluun, jossa on tarjolla erityisesti iäkkäille tarkoitettuja ajamisen arviointeja. Tutustu paikkakuntasi autokoulujen palvelutarjontaan.

Tee testi uudelleen