Pidä pelivaraa -opas autoilijoille

Liikenneturvan [Pelivara-opas] soveltuu sekä itseopiskelumateriaaliksi että jaettavaksi ennakoivan ajon koulutuksissa. Opas on tehty henkilöautoilijan näkökulmasta, mutta se sisältää paljon hyödyllistä tietoa myös esimerkiksi raskaan ajoneuvon kuljettajalle.

Pelivara-opas on tiivis paketti ennakoinnista sekä ajattelu- että ajotapana. Oppaassa käsitellään ajotehtävää Pelivara-mallin kolmesta eri osa-alueesta.

 1. Ennakoi – pidä pelivaraa. Ennakoiva kuljettaja osaa välttää liikenteessä vaaratilanteita huolehtimalla siitä, että hänellä on aina tilaa ja aikaa eli pelivaraa toimia. Ennakoinnin taitoa tarvitaan sekä ennen ajoon lähtöä että sen aikana.
 2. Jos pelivara käy vähiin. Jokaiselle kuljettajalle sattuu ajaessa virheitä. Pelivaran vähetessä on onnettomuus vielä vältettävissä, jos kuljettaja osaa toimia oikein vaaratilanteessa.
 3. Jos pelivaraa ei ole. Ennakoiva kuljettaja varautuu aina myös pahimpaan, jolloin mahdollisen onnettomuuden seuraukset lievenevät.

Selaa tai tulosta: Pidä pelivaraa -opas (pdf)

Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan oppia?

Koulutusaineisto on tarkoitettu moottoripyöräkerhojen käyttöön. Tarkoitus on ohjata motoristeja pohtimaan omaa ajamistaan ja sen mahdollisia riskejä onnettomuusesimerkkien avulla. Koulutusmalli on suunniteltu auttamaa yhä kasvavaa motoristien joukkoa välttämään liikenneriskejä.

Koulutus täydentää jo olemassa olevaa moottoripyöräkerhojen koulutustarjontaa. Se on syntynyt moottoripyöräkerhojen omasta aloitteesta. Aineisto sisältää myös kouluttajalle tarkoitettua taustatietoa ja ohjeistuksen aineiston käyttämiseen.

Selaa tai tulosta: Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan oppia? (pdf)

Pidä pelivaraa moottorikelkkailija -kurssi ja opas

Pidä pelivaraa moottorikelkkailija -koulutusohjelma tarjoaa perustietoa turvallisesta kelkkailusta. Ohjelma on laadittu kurssimaiseksi kokonaisuudeksi, johon kuuluu sekä tietopuolista opetusta että käytännön harjoittelua. Kurssin kesto on ratkaistavissa tilanne- ja kohderyhmäkohtaisesti.

Kurssilaiselle tarkoitettu [Moottorikelkkailijan opas] sisältää moottorikelkkailukurssin asiat tiivistetyssä muodossa. Opasta voi käyttää myös itseopiskeluaineistona.

Moottorikelkkakouluttajalle on tarjolla oma moottorikelkkailukouluttajan aineisto.

Kysy koulutuksesta: Petri Niska, yhteyspäällikkö, Rovaniemi, p. 020 7282 383.

Selaa tai tulosta: Moottorikelkkailijan opas (pdf)

Ikäautoilijan kuntokurssi

Ikäautoilijan kuntokurssilla pyritään tukemaan niiden iäkkäiden autoilua, jotka haluavat ja voivat jatkaa autoilua turvallisesti. Kurssin tavoitteena on ajotaidon ylläpitäminen ja sen kehittäminen. Kurssi tarjoaa koulutettaville eväitä jatkuvaan oman toiminnan ja ajamisen arviointiin.

Kurssin tavoitteena on itsetuntemuksen lisääminen ja se

 • sopii jokaiselle yli 64-vuotiaalle
 • auttaa ymmärtämään ikääntymisen vaikutuksia ajokykyyn ja ajamiseen
 • antaa tietoa ikäautoilijan tyypillisistä vaaratilanteista ja siitä, miten niitä voi välttää.

Ikäautoilijan kuntokurssin kesto on 6-9 tuntia. Kurssi koostuu seuraavista aihekokonaisuuksista:

 • Turvallinen ajaminen - mitä se on?
 • Ikäautoilijan kuva.
 • Ajoneuvo ja sen hallinta.
 • Erilaisissa ympäristöissä ajaminen.
 • Erilaisissa olosuhteissa ajaminen.
 • Ajaminen ja muu ajoneuvoliikenne.
 • Ajaminen ja suojaton liikenne.

Kurssiin voidaan sisällyttää lisäosina esimerkiksi itsearviointia, ajoharjoittelua, fysioterapiaa tai lääkärin neuvontaa. Tarkempaa tietoa järjestettävistä kursseista ja hinnoista saa Liikenneturvan toimipisteistä.

Selaa tai tulosta: Ikäautoilijan kuntokurssi -esite.

Ikäkuljettajan itsearviointi -opas

Ikäkuljettajan itsearviointi -opas sisältää 27 kysymystä, joiden avulla kuljettaja voi arvioida liikenteessä selviytymistään. Kysymysten avulla voi testata, onko kuljettajan syytä hakeutua tarkempiin tutkimuksiin esimerkiksi lääkärille tai antaa liikenneopettajan arvioida ajamistaan. Oppaasta saa myös ohjeita turvalliseen autoiluun. Se sopii itseopiskeluun ja oheisaineistoksi kursseille.

Selaa tai tulosta: Ikäkuljettajan itsearviointiopas (pdf) sekä Ikäkuljettajan itsearviointilomake (pdf)

Tee testi: Ikäkuljettajan itsearviointitesti